Tale | Analyse | Statsminister Mette Frederiksen | 12 i Karakter

Indledning
Seksuelt misbrug af børn og unge finder sted i hele verden. Når børn bliver udsat for seksuelle overgreb, bliver de presset eller tvunget til at deltage i seksuelle aktiviteter, hvor der ikke gives samtykke.

Børn og unge, som udsættes for disse voldsomme fysiske hændelser, kan opleve alvorlige psykiske- og sociale konsekvenser i deres senere liv.

Piger og drenge på tværs af aldersgrupper og kulturer kan blive udsat for seksuel krænkelse, da overgrebene kan ske alle steder, hvor børnene færdes.

Uddrag
Eftersom Godhavnsdrengene har arbejdet på at få en officiel undskyldning fra Danmark siden år 2005, antages det, at Mette Frederiksen især er opmærksom på konteksten.

I og med talen blev afholdt til et arrangement for Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn, bevidner dette også, at Mette Frederiksen er bevidst om, hvilken kontekst kommunikationen skal foregå i

da hun henvender sig direkte til de primære modtagere ved arrangementet. Talen har ligeledes været bragt i diverse aviser samt vist på landsdækkende tv, hvilket understøtter

at den danske nation ligeså anses, som værende en målgruppe, Mette Frederiksen ønsker at ramme, idet talen vurderes at være tilgængelig for alle på grund af de forskellige medier.

Sproget i talen er præget af et forholdsvis normalt stilleje, hvilket understøtter den brede målgruppe, som hun forsøger at ramme. Mette Frederiksen formidler sig primært gennem korte og simple sætninger, hvilket kommer til udtryk i eksemplet:

”I stedet for omsorg - fik I tæsk” (Linje 16, side 1). Disse korte sætninger er med til at skabe dynamik i talen og samtidig fremmes budskabet også tydeligere for modtageren, da man i højere grad lægger mærke til det sagte.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu