Svergies økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Uddrag
1.2
Sverige har oplevet et fald i valutakursudviklingen fra perioden 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK.

Denne udvikling kan medføre at Sverige oplever en svækket købekraft samt realløn, eftersom at kursen på SEK påvirker prisen på udenlandske varer. Derfor kan et fald i valutakursen påvirker levestandarden negativt.

Men i Sveriges tilfælde har en svækket valuta i perioden påvirket priskonkurrenceevnen positivt.

Eftersom at Sveriges levestandard blev forbedret med 7.76% kan jeg konkludere at den ændrede priskonkurrenceevne har haft større indflydelse på levestandarden end en forværret realløn har haft.

2.1
Af bilag 2 fremgår det at den svenske rente påbegynder et kraftigt fald i 2014. Renten har sidenhen stabiliseret sig, dog til et lavt niveau. Eftersom at Sverige har oplevet en svækket rente, er det derfor forventeligt at de også oplever en svækket valutakurs.

Den svækkede valuta medfører et stigende udbud af svensk valuta, eftersom at svenske obligationer bliver mindre attraktive.

Svenske finansfolk søger derfor udenlands hvor renter er højere. Ved køb af udenlandske obligationer, er det nødvendigt at besidde den nationale valuta i det pågældende land.

Når svenske finansfolk køber udenlandske obligationer, udbyder de derfor svenske kroner og efterspørger det pågældende lands valuta.

Den lave rente øger altså udbuddet af svenske kroner, da svenskerne køber udenlandske obligationer. Når udbuddet af svenske kroner stiger, så falder kursen.

2.2
Ud fra bilag 2 kan jeg aflæse at den svenske krone har været faldene siden 2014, den er derfor yderligere svækket overfor den danske krone.

Den svenske krone underbygger derfor en forbedret svensk priskonkurrenceevne overfor Danmark, da det derved bliver billigere at købe svenske varer og ydelser.

Desværre bliver Sveriges positive priskonkurrenceevne svækket af deres enhedslønomkostninger, som er steget markant i perioden 2012 til 2018.

enhedslønomkostningerne er steget med hele 9,7 procentpoint, dette er til forskel for Danmark som kun har oplevet en stigning på 7,8 procentpoint.

Jeg kan konkludere at priskonkurrenceevnen er til fordel for Sverige, eftersom af den svenske kronekurs har påvirket deres konkurrenceevne mere end de forhøjede enhedslønomkostninger. Dette er også på baggrund opgave 1.1 der viser Sveriges positive vækst i BNP

3.1
Sveriges forventede BNP-vækst på 2,8% betyder at de er på vej ind i en periode med højkonjunktur. For yderligere at analyserer Sveriges forventede vækst benytter jeg mig af forsyningsbalancen

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu