Svensk økonomi | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Lav en beregning, der på baggrund af tallene i bilag 1 viser udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige. Redegør dernæst for udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige.
2. Forklar hvordan valutakursen bestemmes under et valutakurssystem med flydende kurser, og hvordan den bestemmes under et valutakurssystem med faste kurser.
3. Sammenlign på baggrund af bilag 2 udviklingen i den danske og den svenske rente i perioden 2006–2009.

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene udviklingen i svensk økonomi i perioden 2006–2009. Inddrag betydningen af udviklingen i den svenske kronekurs.
Analyser i forlængelse heraf hvordan udviklingen i svensk økonomi påvirker betalingsbalance, beskæftigelse og vækst i Danmark.

Opgave 3
Vurder hvordan finans- og pengepolitik kan anvendes i henholdsvis Danmark og Sverige under en økonomisk krise.

Uddrag
Da Danmark er med i ERM2 samarbejdet, kan de ikke føre en lempelig pengepolitik. Danmark kan dog føre en lempelig finanspolitik, hvilket de også gjorde under finanskrisen. Dette er smart at gøre under en krise.

Danmark er nødt til at køre en fastkurspolitik, hvilket gør landet mere sikkert at handle i, da kursen ikke pludselig laver et udsving. Sverige bestemmer selv om de vil føre stram eller lempelig penge- og finanspolitik, da de ikke er med i ERM2 samarbejdet. Det skal dog stadig være realistisk.

Sverige blev i 2009 et attraktivt land at handle i, da kursen på den svenske krone faldt drastisk. Fordi kursen er så svingende, er det dermed også et risikofyldt land at handle i.

Det er derudover en kortvarig løsning på de dårlige eksporttal, fordi så snart kursen stiger, vil Sverige ikke være et attraktivt land at handle i.

Sverige vil tage mange af Danmarks kunder, når den svenske pengekurs er så lav, da det er fordelagtigt at handle i Sverige for kunden, da de får mere for pengene og eksporten vil stige.

Det vil påvirke svenske virksomheder positivt, når eksporten stiger, da efterspørgslen vil stige. De vil herved få mere brug for medarbejdere, på grund af den stigende efterspørgsel, hvilket påvirker privatforbruget.

Fordi en i arbejde vil bruge flere penge, end en uden arbejde. Arbejdsløsheden vil altså herved falde.

Alt dette gør, at Sveriges BNP stiger. Sverige kan derved komme ud af den økonomiske krise. Dette er dog kortvarigt, da efterspørgslen vil falde, så snart kursen stiger. Man kan dog håbe på, at der er sket noget handelssamarbejde i de private virksomheder, med nogle udenlandske virksomheder, som vil fortsætte på trods af, at kursen senere vil stige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu