Submarino | Noter Analyse | Thomas Vinterberg

Indholdsfortegnelse
1) Gør rede for filmens komposition: Er der fx tale om kronologi eller brudt kronologi, og hvilken virkning har den valgte komposition?

2) Personer: Lav fyldestgørende karakteristikker af Nick, hans lillebror og Martin. Kom også ind på moren og Ivan.
- Nick:
- Lillebror:
- Martin:
- Moren:
- Ivan:

3) Miljø: Karakteriser filmens miljø – gå fx i dybden med rum, bygninger og det sociale miljø/livsstilen.

4) Fortolk filmens titel* og forsøg at fastlægge filmens temaer. Hvordan er de udfoldet?

5) Forsøg at fortolke slutningen. Er der tale om en åben slutning? Har filmen et religiøst indhold?

6) Relater filmen til realismebegrebet – tag fx udgangspunkt i lektien til i dag. Genlæs afsnittet ”Den yngre realisme og den sociale arv” (s. 124) og kom med en begrundet vurdering af, om filmen skildrer dette tema overbevisende.

7) Perspektiver filmen til Thomas Korsgaards Vintermedister. Diskuter, om begreberne ”realisme” og ”socialrealisme” kan bruges om novellen.
- Perspektiveringen:
- Begreberne:

Uddrag
Gør rede for filmens komposition: Er der fx tale om kronologi eller brudt kronologi, og hvilken virkning har den valgte komposition? - Ann

Der er i filmen tale om brudt kronologi. Her følger vi den samme historie, men fra hver af de to brødres synsvinkel. Man ser nu Nick og lillebroren hver for sig.

Her foregår det over samme tid, men man ser to forskellige liv og udviklinger. Derefter mødes de og man ser dem sammen. De går herefter hvert til sit og mødes først inde i fængslet igen.

Dette er en god måde at tydeliggøre at begge brødre har fået et svært voksenliv, og de begge har problemer som de går med. Man får som seere forskellige synsvinkler på de to brødre.

2) Personer: Lav fyldestgørende karakteristikker af Nick, hans lillebror og Martin. Kom også ind på moren og Ivan. - Yasmin

Nick:
- Nick er en af hovedpersonen i filmen. Det er ham vi følger gennem hele filmen og hans liv. Nick har brunt hår og et fyldigt skæg, en trænet krop og tatoveringer flere steder på kroppen. Da Nick var lille tog han hånd om sine to lillebrødre.

Ham og hans lillebror laver mælk til lillebroren og passer på ham. De stjæler også babyprodukter i en butik fordi hans mor ikke tager ansvar.

Nick prøver at være ansvarlig, em i en ung alder begyndte han allerede at ryge og drikke rent alkohol, så allereder der ser vi at han går i hans mors fodspor.

Han alder også sin bror falde i, ved at give ham alkoholen også. Efter en drukaften har de ladet babyen “martin” under opsyn og næste morgen er han død, og Nick råber og skriger af sorg.

- Da filmen bryder kronologien og nick er voksen bor han på et Herberg og har generelt ikke styr på sit liv og har stadig et alkoholmisbrug og ryger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu