Stryhns AS | Virksomhedsøkonomi | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.
- I bilag 2 er en skabelon til likviditetsbudgettet.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Spørgsmål 3.1 - 3.3

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.
- I bilag 3 er en skabelon til afskrivningsplanen.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Spørgsmål 4.1 - 4.3

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.
- Saldobalancen fremgår af bilag 4.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 5 er en skabelon til balancen.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
– De har opkøbt fire virksomheder, heriblandt k-salat som de opkøbte i slutningen af 2017 til at supplementære Stryhns' salatforretning.

– Strategisk opkøb af 4 virksomheder medfører at virksomheden styrker der position indenfor deres kerneområder som er leverpostej, pølser og salater.

– I forbindelse med deres opkøb og udvidelse af virksomheden har Stryhns skabt flere arbejdspladser.

– Virksomheden Stryhns er på et meget konkurrencepræget marked. Dog mærkede virksomheden samme år en smule fremgang, hvilket gjorde at virksomheden kunne fastholde deres stærke position, hvilket økonomisk er rigtig positivt for virksomheden.

– Løbende optimering af deres eksisterende produkter og udvikling af nye innovative projekter.

– I forbindelse med deres nye miljøpolitik har de investeret i et nyt rensningsanlæg på fabrikken i Graasten. Det betyder at fabrikkens spildevandsudledning har en væsentlig lavere forureningsgrad.

– Virksomheden har også investeret i andre maskiner, som er med til at påvirke hvor miljøbelastende virksomheden er.

De har formået at få en bedre genanvendelse af slammet som der udvindes ved deres rensningsanlæg og nye køleløsninger, som har reduceret der strømforbrug.

---

Af de beregnede indekstal for indtjeningsevnen fra bilag 1 vil jeg analysere nøgletallene og hvilken forbindelse de har til det fundne forhold.

Det fremgår at de har haft en positiv udvikling i deres omsætning fra 2016 til 2018. Nettoomsætningen er på de 2 år steget med 48%.

Årsagen til denne positive udvikling kan skyldes deres fastholdelse af deres stærke position på et marked der har oplevet en lille tilbagegang.

De har formået at effektivisere virksomheden og produktudviklet deres produkter, og de kan derfor fastholde den stærke position.

Udover har opkøbene af 4 nye virksomheder og deres positive integrering i deres eksisterende virksomheden også påvirket omsætningen. Deres nu bredere sortiment, har kunderne taget rigtigt godt imod.

Deres omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget med 66%, hvilket er en ret høj stigning.

De nye opkøb har været med til at udvide deres sortiment og derfor er deres omkostninger til råvarer steget, da der skal produceres flere og forskellige produkter. Det vil i den sammenhæng også kræve flere hjælpematerialer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu