Stryhns AS | Økonomisk udvikling | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Spørgsmål 3.1 - 3.3

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Spørgsmål 4.1 - 4.3

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Stryhns A/S har haft fremgang på nøgetal. Vi kan se at både Nettoomsætning og bruttoresultat er steget siden 2016 til 2018. Og man kan specielt se en fremgang på omsætning fra 2017 til 2018.

Grundet til dette er opkøbet af k-salat som har været en stor faktorer i den positive økonomiske udvikling.

Fordi at markedet er meget konkurrencepræget, håber virksomheden at beholde sin position, med de opkøb de har gjort sig.

Det var nemlig et strategisk opkøb for at styrket sin position inden for sine kerneområder. Det har de også formået, og derfor ser de stigning.

Resultat før finansielle poster og årets resultat påvirkes dog negativt, men det skyldes engangsudgifter der har været med købet af K-Salat og stigning i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, som også er i forbindelse med købet af K-Salat.

Opkøbene har skabt en masse nye arbejdspladser som har givet flere omkostninger, da man kan se at personaleomkostningerne er steget.

Men det kan igen være til fordel fordi det er en mulighed for at bygge flere kompetencer og flere udviklingsmuligheder.

Stryhns A/S har også opkøbt en række andre små virksomheder som har været med til en stigning, opkøbene har også givet flere omkostninger i forhold til de har mere produktion nu fordi de har flere fabrikker.

Stryhns A/S har ændret deres CSR, de arbejder nemlig på at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

De har derfor investeret i nyt rensningsanlæg som naturligvis øger deres omkostninger. Men på længere sigt kan denne investering skabe vækst i forhold til at det kan skabe værdi og nye kunder.

Selvom der har medfulgt mange omkostninger, har deres investeringer givet gode resultater. Og i enden er der skabt et godt resultat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu