Stryhns AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - virksomhedsanalyse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018. Nøgletallene fremgår af bilag1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Opgave 2 forretningsplan og likviditetsbudget
2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3 – Omkostninger og indtjening
3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4 rapportering
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.
Saldobalancen fremgår af bilag 4.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Stryhns operer på B-2-B markedet. B-2-B markedet består af tre markeder, hvor Stryhns hører til det industrielle marked da de indkøber råvarer der indgår direkte i deres fremstilling af produkter.

Mellemhandlere har betydet meget for Stryhns da de er på b2b markedet og derfor er det vigtigt at de har haft andre virksomheder som har ville købe.

De kulturelle forhold i Danmark er heldigt for produktet leverpostej da det er nemt som forældre at smører til sit barn.

I Danmark har børn madpakke med helt til de går ud af folkeskolen. Smørrebrød er også kendt blandt danskerne og der er leverpostej også et pålæg der hyppigt optræder.

Corona kan også være en stor faktor for salget af leverpostej. Folk har ikke gået i skole men dog har folk stadig været en masse hjemme og har haft mere brug for pålæg til en hurtig mad.

---

Corona har ikke været et forhold som har været med til at påvirke udviklingen, da Corona først kom efter 2018. Dog er der sket mange stigninger som både er godt og skidt.

De har en stor stigning i nettoomsætningen men samtidig med det har de store stigninger i omkostningsposter som omkostninger til “råvare og hjælpematerialer”

“andre eksterne omkostninger” og “personale omkostninger”. De har mere omsætning men også flere omkostninger.

De har dog ikke længere datterselskaber som skylder dem penge, så derfor er indekstallet hos tilgodehaver hos dattervirksomheder gået i 0.

Alt i alt har det været rigtig gode år for Stryhns og deres omsætning er vokset fra 623.096.000 kr. Til 924.504.000 kr. Befolkningspyramiden i Danmark passer godt til beskrivelsen af hvilke kunder Stryhn har.

Stryhns kunder består mest af små børn og det har vi en stor del af i Danmark. Derfor passer Stryhns leverpostej, perfekt til Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu