Stryhns AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

2.1
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

3.1
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

3.3
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
For Stryhns har mange forskellige forhold haft relevans for deres udvikling. Først og fremmest vil deres fusion med stor konkurrenten Graasten salater få en tydelig påvirkning, som helt sikkert vil skabe højere omsætning for dem i fremtiden.

Derudover er vil de andre opkøb af direkte konkurrenter også samlet have en forholdsvis stor positiv påvirkning på omsætningen, samt deres bruttoresultat fra 2017 og frem.

Dette giver dem større markedsandele, og giver dem derfor også en stærkere position på deres marked.

Disse opkøb vokser ikke på træerne, og har derfor haft en stor negativ påvirkning på deres udgifter for det givne år.

Dette er dog en langsigtet plan, som betyder, at dette gerne skulle betale sig på længere sigt grundet deres nu større markedsandel.

Opkøbet af de mange konkurrenter har derudover medført en udvidelse af deres klassiske sortiment, som nu kan tiltrække flere forskellige målgrupper, som før i tiden ikke havde brug for deres produkter.

Dette er med til at skabe relationer til nye kunder og øger dermed også deres kendskabsgrad markant. Dette hjælper virksomheden med at sikre et stigende salg og ekspandering af brandet og dets navn.

Derudover har virksomheden valgt at optimere deres produktion, som har medført positive takter produktionsmæssigt.

Stryhns A/S har også valgt, at sætte fokus på at forbedre deres CSR, ved at investere i diverse ting, som både forurener mindre i form af nyt renseanlæg, og sparer dyrebar strøm i form af nye køleløsninger.

Dette betyder, at der også kommet en lettelse i det overordnede strøm budget. Dette er uden tvivl noget, som skaber bedre omtale for virksomheden i fremtiden.

---

Som vist før er nettoomsætningen steget 48% over en 2 årig periode (2016 til 2018). Det er især fra 2017 til 2018, at virksomheden for alvor har oplevet vækst.

Dette kan meget vel skyldes de mange opkøb af tæt konkurrerende konkurrenter, og deres fusion med virksomheden Graasten salater.

Optimeringen i produktionen har også lettet omkostningerne. Disse kriterier har alle været med til at påvirke Stryhns omsætning positivt gennem især år 2017 til 2018, hvilket forbedre deres kapitaltilpasningsevne.

Virksomhedens forskellige anlægsaktiver er overordnet steget 89% i den givne periode. Dog har der har været et fald fra 2017 til 2018 op 12%.

Dette skyldes endnu engang de strategiske opkøb af konkurrenter, som har gjort dem nødsaget til, at investere i ekstra steder til produktion.

Disse anlægsaktiver er så fra år 2017 til 2018 blevet nedskrevet, hvilket har medført faldet på de 12%.

Disse investeringer har en negativ påvirkning på kapitaltilpasningsevnen, da afsætningen er lavere end anlægsaktiverne i år 2018.

I og med de har udvidet deres sortiment og derfor har flere varer, vil de også være nødsaget til en stigning i varebeholdningerne.

Denne udvikling påvirker også kapitaltilpasningsevnen negativt, grundet udviklingen i varebeholdningernes nøgletal er større end deres omsætning.

Stigningen skyldes datterselskaberne, som er med til at hjælpe virksomheden med at finde samarbejdspartnere. Dette vil betyder at deres omsætning og tilgodehavender fra salg gerne skulle stige i takt med hinanden.

Udviklingen i deres tilgodehavender fra salg er dog blevet påvirket negativt i forhold til kapitaltilpasningsevnen negativt. Dette skyldes endnu engang, at stigningen procentmæssigt er højere end omsætningens.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu