Stryhns AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Karakterisere virksomheden Stryhns A/S
Analyser Stryhn`s Leverpostejs interne forhold;
- Værdikæde
- Primære aktiviteter
- Indgående logistik;
- Produktion;
- Udgående logistik;
- Markedsføring og salg;
- Service;
- Støtteaktiviteter
- Infrastruktur;
- Menneskelige ressourcer;
- Teknologi;
- Indkøb;
- SW – analyse
Analyser Stryhns Leverpostejs anvendelse af parameteren produkt;
- Produktdimensioner for Stryhn`s Leverpostej
- Produktets 3 kvalitetsdimensioner
- Emballagens egenskaber
- Produkt hierarki
Vurder Stryhn`s Leverpostejs fremtidige vækstmuligheder;
Vurder hvilke forhold du vil anbefale Stryhn at undersøge før en start af eksport til Spanien. Og redegør for hvor disse informationer kan fremskaffes.

Uddrag
Stryhns A/S er en dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1941 af Henry Stryhn. Stryhns A/S er en dansk produktionsvirksomhed, som producerer kølevarer, convenience, bake-off postej og leverpostej.

Virksomheden etablerer i 1956 deres produktion i Himmelev ved Roskilde hvor den stadigvæk er placeret. Stryhn's Leverpostejs strategi er at sælge Premium produkter og undgå̊

at private labels sælges i stedet for de brandede produkter. Stryhns A/S blev i 2008 opkøbt af Agra, som er en norsk mærkevarebaseret fødevarekoncern.

I dag består Stryhns A/S af mærkerne; Stryhn`s Leverpostej, K-salat, Langelænder, Graasten, Royal Leverpostej, Slagtermester Andersen, Rydbergs og Jensens saucer.

Stryhns A/S består af 50 ansatte i produktionen og 50 mennesker i administrationen. Produktionsvirksomheden udvider med yderligere medarbejdere i højsæsonen, som forløber fra oktober til og med december.

Stryhns A/S dækker forskellige områder, men de har tilfælles at alt sammen findes på køl – Derfor operer virksomheden primært på B2B markedet i form af salg til detailkæderne.

Stryhns hører til det industrille marked, da virksomheden opkøber råvarer fra Tulip, 2 tyske og 2 hollandske leverandører, som indgår direkte i deres fremstilling af produkt.

---

Stryhn`s som tideligere skrevet, at de ikke har noget lager. Dette giver virksomheden nogle fordele i form af stordriftsfordele og en høj markedsandel.

Det fremgår af SW-analysen, at virksomheden har mange stærke sider, som er relevante for deres brand, og som skaber værdi til brandet.

Deres svage sider er deres eksport og holdbarhed. Virksomheden er udfordret i form af, at holdbarheden kun er på 23 dage, og de ønsker at kunderne skal have produktet på dagen, eller dagen efter produktion.

Dette er en udfordring, hvis virksomheden ønsker at eksportere, og indtage nye markeder, da distributionen af produktet kan tage flere dage.

Som det sidste led i min analyse af Stryhn`s Leverpostejs interne forhold har jeg valgt at analysere virksomhedens konkurrencestrategi.

Til at analysere virksomhedens konkurrencestrategier benytter jeg Porters generiske strategier.

Stryhn`s Leverpostej benytter sig at konkurrencestrategien omkostningsleder. Virksomheden henvender sig til et stort marked i Danmark, og tilbyder et relativt prisniveau

der ligger på nogenlunde samme niveau som andre i branchen. Dog tilbyder Stryhns en højere kvalitet til prisen, da de har stordriftsfordele.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu