Stryhns | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave

Løsning
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed

Kommentar

Point

Uddrag
Markedet i Danmark var fortsat stærkt konkurrencepræget med stor fokus på pris. Stryhns styrkede dog sine positioner i markedeti 2018 på trods af, at det var et år med tilbagegang i markedet.

Havde opkøbt K-Salat i 2017 og tre andre virksomheder i de seneste fem år. Antallet af medarbejdere var forøget med 100 ved opkøb af K-Salat.

Det danske og udenlandske marked for råvarer var præget af få udbydere. Optimering af såvel eksisterende produkter som udvikling af nye produkter.

Selskabets aktiviteter var stærkt afhængige af såvel stabile tilførsler som prisudviklingen på råvarerne.

Omkostninger til optimering af såvel eksisterende produkter som tiludvikling af nye, og derigennem skabte man løbende innovationer.
I 2018 investeret i nyt rensningsanlæg på fabrikken i Gråsten.

Strukturerede og indsamlede data, der kunne anvendes til miljøstyring og dokumentation af forbedringspotentialet i det ydre miljø/klima.

For at skabe fremdrift på området var der allokeret en ansvarlig ressource i form af en ekstern waste-management virksomhed.

I 2018 var gevinsten ved de væsentlige investeringer i ændrede køleprincipper og køleløsninger på fabrikken i Roskilde blevet realiseret med væsentlige reduktioner i strømforbruget til følge.

Høje afskrivninger specielt i forbindelse med købet af K-Salat og desuden har der været investeringer i miljø- og klimaløsninger.

---

Nettoomsætningen er steget med 48% fra 2016 til 2018, hvilket bl.a. skyldes købet af K-Salat og de tre øvrige opkøb de seneste fem år.

Stryhns har fastholdt sin stærke position i et marked, som det seneste år har oplevet en mindre tilbagegang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget med 66%, hvilket er betydeligt mere end stigningen i nettoomsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu