Stryhns A/S | Virksomhedsøkonomi

Indledning
Selvom branchen Stryhns A/S befinder sig i havde en tilbagegang i 2018 så oplevede Stryhn A/S en fremgang på alle nøgletal. Omsætningen voksede markant fra 625 millioner kroner i 2017 til 925 millioner kroner, som er en stigning på 37% siden 2017 og 62% over en femårig periode.

Den enorme vækst skyldes blandt andet, at virksomheden de seneste 5 år har opkøbt 4 virksomheder heriblandt K-salat, som virksomheden opkøbte i 2017, og især sidstnævnte virksomhed har haft en stor betydning for den kraftige stigning i omsætningen fra 2017 til 2018.

Derudover har opkøbene af virksomhederne også resulteret i flere arbejdspladser, som har givet virksomheden en stigning i personaleomkostninger.

Opkøbet af K-salat i slutningen af 2017 resulterede udover at have givet Stryhns A/S en positiv effekt på både omsætningen og bruttoresultatet, i at resultat før finansielle poster og årets resultat blev påvirket negativt. Den negative påvirkning skyldes engangsudgifter afholdt i forbindelse med købet af K-Salat samt en stigning i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, der er forbundet med købet af K-Salat.

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her