Stryhns A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1. Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.
2. Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening
3. Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes
4. Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.
5. Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.
6. Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og

Uddrag
Alt i alt er virksomhedens indtjeningsevne blevet forringet i perioden- set på at overskudsgraden er faldet med 39,13% i perioden. Den negative udvikling i indtjeningseven skyldes det forringet forhold mellem omsætningen og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, af- og nedskrivninger samt personaleomkostninger.

Selvom der har været en positiv udvikling i forholdet mellem omsætningen og andre eksterne omkostninger, har det ikke været nok til at opveje.

Aktivernes omsætningshastighed er i perioden steget fra 1,36 g til 1,55 g- altså en stigning på 0,19 gange, svarende til en stigning på 13,97%.

Udviklingen ses indekstalene ved at omsætningen er steget med 48%, hvorimod anlægsaktiverne, varebeholdninger samt tilgodehavende fra salg henholdsvis er steget med 89%, 80% og 65%. Dette har været en negativ udvikling, da omsætningen kun er steget med 48%.

Derimod er tilgodehavender hos datterselskaber faldet med -100%, hvilket har påvirker aktivernes omsætningshastighed positivt, da omsætningen steg med 48%.

Alt i alt er virksomhedens kapitaltilpasning blevet forbedret i perioden- set på at aktivernes omsætningshastighed er steget med 13,97% i perioden.

Den positive udvikling i forholdet mellem omsætningen og tilgodehavender hos dattervirksomheder har været nok til at opveje udviklingen i forholdet mellem omsætningen og anlægsaktiverne, varebeholdninger samt tilgodehavende fra salg.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her