Strategisk Analyse | Opgave

Indholdsfortegnelse
Strategisk Analyse 2
Opgave 1. Flügger 2
Spm.1 - Redegør for styringsniveauet samt beslutningstageren, i hvert af de nedenstående situationer. 2
Spm.2 - Diskuter forslag til 3 andre markedsføringsmæssige aktiviteter og redegør for styringsniveauet. 3
Opgave 2. MSLB A/S 4
Spm.1 - Forklar om de ovennævnte produktgrupper kan betegnes som SBU’er. 4
Spm.2 - Redegør for formålet ved at udarbejde en porteføljeanalyse 4
Spm.3 - Redegør for opbygningen af Boston modellen. 4
Spm.4 - Boston modellen for virksomheden MSLB A/S 5
Spm.5 - Beskriv og vurdér de enkelte forretningsområders aktuelle og fremtidige situation. 6
Spm.6 - Analyser virksomhedens samlede portefølje og vurder hvilke markedsføringsmæssige strategier du vil anbefale virksomheden. 7
Opgave 3. SWOT-analyse 8
Spm.1 - Forklar formålet med opbygningen af en SWOT-analyse. 8
Spm.2 - Opstil en SWOT-analyse for Søren Andersen. 8
Spm.3 - Vurdér hvorvidt du vil anbefale Søren Andersen at starte egen virksomhed. 9
Opgave 4. JELD-WEN 10
Spm.1 - Udarbejd en muligheds- og trusselsmatrix for det tyrkiske marked. 10
Spm.2 - Redegør for formålet ved at udarbejde en muligheds- og trusselsmatrix. 10
Spm.3 - Udarbejd en TOWS-analyse for JELD-WEN på det tyrkiske marked. 11

Uddrag
Aktivitet 1.
Flügger skal bestræbe sig på at indgå et samarbejde med IKEA. Samarbejdet med IKEA, skal sikre at deres produkter bliver markedsført og set når folk handler i IKEA. Samarbejdet med IKEA vil skabe et forøget salg, da mange skal bruge maling til IKEA’s, gør det selv projekter.

Styringsniveau
Strategisk niveau. Dette tiltag for Flügger, fokuserer på at realisere et langsigtede mål. Samtidig med at planlægningshorisonten er over de to år.

Aktivitet 2.
Reklame i Tv’et, hvor deres produkter og ydelser kan blive set. For Flügger, er det vigtigt at kunne begå sig på landsplan. Derfor er det vigtigt for virksomheden, at de er at finde i de mange reklamesessioner på fjernsynet.

Styringsniveau
Taktiske niveau. Dette tiltag for Flügger, er et tiltag som sikrer at virksomheden på kort sigt kan sikre at de opstillede mål bliver realiseret.

Aktivitet 3.
Bestilling af et nyt parti maling. Det er vigtigt at Flügger hele tiden sørger for at malingen er at finde på alle deres forskellige lagrer.

Styringsniveau.
Operative niveau. Bestilling af maling, er dagligt arbejde for Flügger. Planlægningshorisonten er kort strækker sig over en begrænset tidsperiode.

---

Spm.1 - Forklar om de ovennævnte produktgrupper kan betegnes som SBU’er.
Produkterne hos virksomheden, MSLB A/S er Børnemøbler, Sko, legetøj og bøger.

Disse produktgrupper kan godt betegnes som SBU’er, da de for det første kan planlægges særskilt.

Hver af de forskellige produkter har hver deres markedsandel, indenfor hver deres branche. Produkterne har også deres egne konkurrenter, hvilket gør at de kan betegnes som SBU’er.

Spm.2 - Redegør for formålet ved at udarbejde en porteføljeanalyse
Det er essentielt at lave en porteføljeanalyse, hvis man er en virksomhed med en del forskellige SBU’er. Her er MLSB A/S et godt eksempel.

Formålet ved analysen er at finde frem til hvordan de forskellige investeringer skal fordeles, på forretningsområderne.

Analysen benyttes her til at kigge på hvilke områder, der burde investeres mere i samt hvilke der ikke behøver flere ressourcer.

Spm.3 - Redegør for opbygningen af Boston modellen.
Bostonmodellen indeholder to overordnede faktorer. Den relative markedsandel og markedsvæksten.

Den relative markedsandel angiver, den enkelte virksomheds markedsandel målt op imod konkurrenternes.

Markedsvæksten derimod beskriver hvor attraktivt det pågældende marked er. Udover de to overordnede faktorer, findes der i modellen 4 felter som hedder Spørgsmålstegn, Stjernen, Malkeko og hund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu