Stort Dokument | Noter Historie

Indholdsfortegnelse
Danmarks Fødsel
Middelalderen
- Tidsbillede af samfundet:
- Kongemagten:
- Kalmarunionen
- I 1910 blev Norge fri.
- Kætteri/Kætter: At modsige kirken. Så havde alle pligt til at slå én ihjel.
Reformationen
Oplysningstiden
- Middelalderen var delt op i forskellige tider:
- Den Peleponnesistiske Krig 431-­‐404 Før kristus
Den amerikanske uafhængighedskrig og det moderne demokrati
Den franske revulotion
- Stormen på Bastilen
1 Redegørelse af det franske privilegiesamfundsopbygning inden revolutionen
2. Redegør for de vigtigste hændelser der fandt sted ved stænderforsamlingen indkaldt af kong Ludvig 16 d. 5 maj 1789 \
- Revolutionen
- hvilken befolkningsgruppe udførte revolutionen.
- Hvilket styre blev indført
Krig og terrorregime
- Hvorfor skabte Den Franske Revolution utryghed i nabolandende?
6. Hvorfor henrettede man kongen og hans dronning i Januar 1793
7. Hvorfor indfører Robespierre
8. Karakteriser Napoleon Bonaparte og hans styrke
Kilde 13: Menneskerettighedserklæringen 1789 (Side 49)
Kilde 14 Kvinderettigheder
1. Kildekritik
2. Hvordan vurdere Olympe de Grouges den franske revolution
4. Hvorfor blev hun henrettet
NATIONALISME
Demokrati i Danmark
- Historien bag
- Danmarks samfund
- Forudsætninger for 1848
- Social ændring:
- Ønsker Reformer:
- Stænderforsamlinger:
- Martsomvældning og fri forfatning
- Grundloven
- Demokratiets indskrænkes
- Det forende Venstre og kravet om parlamentarisme
- Forfatningskampe
Imperialisme
- Besvarelser om Imperialismen
1. VERDENSKRIG
Krigens afgørelse og Versaillesfreden
- Krigens afgørelse
1. Hvilke faktorer bliver afgørende for at det er Ententemagterne der ender med at vinde krigen? Angiv meget gerne årsagssammenhænge.
2. Hvorfor beder Tyskland om våbenstilstand når fronten i 1918 stadig befinder sig i Belgien og Nordfrankrig – og selve Tyskland ikke er invaderet?
- Fredsslutningen 1918
1. Beskriv stemningen i Europa 1918 – hvorfor var den sådan?
2. Hvilke tanker/krav om fred har henholdsvis Frankrig, Storbritannien, USA og Tyskland. Hvorfor, og hvilke forskelle er der?
- Versaillesfreden
1. Beskriv Versaillesfredens krav til Tyskland
o Hvorfor blev de sådan?
o Var de rimelige?
o Hvilke konsekvenser fik Versaillesfreden for de tabende magter Tyskland, Østrig-Ungarn og Tyrkiet?
o Hvilke(t) af fredskravene tror I var værst for Tyskland?
- USA

Uddrag
• Omkring år 960 lod Harald Blåtand Danmark blive protestantisk.
• Han blev døbt.
• Hans far var Gorm Den Gamle.
• Han rejste en runesten som minde for hans forældre, som på den side havde en kristus.
• Denne runestenregnes for at være Danmarks dåbsattest.
• Harald Blåtand vandt Norge.
• DK tabte Norge i 1814 og Slesvig i 1864.
• Vikingetiden blev herefter vigtig for danskerne, da det var en heroisk tid.
• Det var lokale mænd, der foretog sig vikingeoptogerne.
• Danmark trådte frem som et sammenhængende politisk område fra midten af 900-­‐ tallet.
• Ledingsvæsnet= En organisation, der havde til opgave at bemande og bygge krigsskibe. Den stammer fra 900-­‐tallet.
• Det er begrænset hvor meget vi kan få af vide om vikingetidens samfund. Der er få skriftlige kilder om det.
• Det er mere via. Runesten, Islandske sagaer og arkæologiske fund, vi får viden.
• I vikingetiden, havde kvinderne ret så meget magt, som de så mistede senere hen.
• Dem der havde mest magt var storbønder, derefter frie bønder og så træller (som var slaver).

---

Kongemagten: Der var meget stridigheder i form af korstog osv. Kongen og kirken fik mere og mere magt, eftersom Danmark var blevet kristent, og det Evar nemt at manipulerer med folk.

Kongen udnævnte biskoperne. Kongemagten var udsat, da mange ville være konger, så mange konger blev myrdet. Derefter kom der borgerkrig. Hele tiden. Den Jyske Lov bestemte at Kongen og kirken hæng sammen.

Danmark blev rigere, da de fik nye plove, der blev styret af okser. Man fik meget mere landbrugsudbytte. Befolkningen blev så stor, at der nærmest kom overbefolkning. Der kom klimaforandringer.

Det blev koldere. Derefter kom der ikke nok udbytte, og der kom hungersnød. Der kom svagere helbred. Derefter kom pesten og dræbte 50% af befolkning.

Efter pesten voksede befolknnigen igen. En anden grund til at Danmark blev rigere var sildefiskeri. Det blev et stort hit, da de blev saltet, og at man ikke måtte spise andet end fisk ved fastalavn og hver fredag.

Kirkens magt voksede da de opkrævede 10% af skatten. Der blev bygget mange kirker. Hvis man gav jord til kirker, når man skulle til at dø, for så var der større chancer for at komme i himlen.

Derefter fik kirkerne kæmpe landområder. Kirken havde så meget magt, da ingen kunne læse biblen, der var på latin, så folk var bange og godtroende.

Trellerne blev afskaffet, da man ikke måtte have slaver efter biblen. Trellerne kom fra Vikingetogterne, og de var der ikke længere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu