Stort Dokument | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Dansk noter:
Folkeeventyr:
Forskellige måde at læse folkeeventyr på:
Freud påstår at hver person består af 3 dele.
De episke love:
Krostue eventyr:
- Eventyr genre:
- Læsemåder:
Egentligt folkeeventyr:
- Aktantmodellen
- Kontraktmodellen:
Kunsteventyr:
Folkeeventyr:
- Formelsprog og stereotyper:
- Ekspansiosteknikkerne:
- Syrebadsteknikken:
- Fremstillingsformer:
Genre:
- Trylleviser og ridderviser
- Trylleviser:
- Ridderviser:
- Besjæling:
- Høviskhed:
- Trylleviser:
Opgave 1
- 1 fase:
- 2 fase:
- 3 fase:
- Forskellen:
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
- Harpens kraft:
Saga
- Hovedtemaer:
- Firprosateorien:
- Bogprosateorien:
- Sagastilen:
- Saga typer:
- Islædinge sagaer
- 4 æ’er:
- Barokken:
- Hvorfor:
- Additiv kobling (og-koblingen)
- Adversativ kobling (men-kobling)
- Temporal kobling (tids-koblingen)
- Kausal kobling (årsags-koblingen)
- Alternativ kobling (enten-eller-kobling)
- Idealisme:
- Panteisme:
- Organisk tanke:
Lyrik:
De 7 dødssynder
- Hvad er hovmod?
- Hvad er gerrighed?
- Hvad er utugt?
- Hvad er misundelse?
- Hvad er dovenskab?
- Hvordan soner man en dødssynd?
- Hvordan straffes en dødssynd?
- Hvad er syndens modsætning?
- Hvad er frådseri?
- Hvad er vrede?
Oplysningstiden:
Debatterende artikel:
- Begrundelse:
- Påstand:
- Hjemmel (belæg)
- Forbehold:
- Rygdækning:
- Styrkemakør:
Styrkemakør:

Uddrag
Dansk noter:
Appellere: En måde at argumentere på
Apelformer
Logos: ræsonnerende - argumenterende - henvisende til tabeller, autoriteter, statistisk materiale.
Etos: tillid til afsenderen - pålidelig
Patos: taler - følelser - medlidenhed
Folkeeventyr:

Aktantmodellen - modtager - giver - subjekt - objekt - hjælper - modstander
De magiske tal, 3,7,13
Forskellige læsemåder - symbolsk - modsætninger (rig, fattig) - psykologisk læsning
formelt sprog
ubestemt tid og stedsangivelse
Der er kun personer som er vigtige for handlingen

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu