Stort Dokument | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
OPLYSNINGSTIDEN
- Pietisme og Brorson salme
P. A. HEIBERG: INDTOGVISEN
- Spørgsmål til P. A. Heiberg: Indtogsvisen, 1790
JEPPE PÅ BJERGET
- Spørgsmål til Jeppe på bjerget 2. og 3. akt
- Find teksteksempler til alle besvarelser, som kan understøtte jeres pointer.
- Komposition
- Spørgsmål til Jeppe på bjerget 2. og 3. akt
- Find teksteksempler til alle besvarelser, som kan understøtte jeres pointer.
AKTER I JEPPE PÅ BJERGET
1. Akt: Ekspositionen, læseren introduceres for personerne og den vordende konflikt.
2. Akt: Konflikten påbegyndes, idet læseren netop bliver introduceret for konfliktens omdrejningspunkt.
3. Akt: Konflikt optrapning/kulmination, konflikten optrappes på en måde, således at der ingen vej tilbage er, dvs. Point of no return finder sted.
4. Akt: Peripeti, her forekommer et anti-klimaks hos læseren, i forhold til vedkommendes forventninger.
5. Akt: Afslutning, handlingen afsluttes. Læseren har nu et indtryk af det samlede handlingsforløb
SPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1: HUMOR I DANSK
- Forklar begrebet ”et hul i verden”
- Hvad vil det sige, at ”al humor er betinget”? Er al humor nødvendigvis betinget?
- Filosoffer og sprogteoretikere, som har beskæftiget sig med humor, har opstillet tre teorier om humor, der forsøger at forklare, hvad humor er. Gør rede for disse teorier.
- Ted:
- Thomas Hobbes:
- Søren Kierkegaard:

Uddrag
Pietismen og oplysningen (eller rationalismen) er borgerlige individ realistiske bevægelse, der hver på sin måde viderefører humanismen og sekulariseringen og peger frem mod demokratiet. 

Man er meget neutral. Det vil sige, Pietismen så den subjektive religiøse oplevelse, det enkelte menneskes følelsesliv, som det centrale

og de lagde vægt på, at omvendelse førte til oplevelse af jordiske lykke.  pietismen var en kristelig reformbevægelse. 

Salmen: gennem salmen udtrykkes menighedens følelser (lovprisning, bøn om hjælps o.s.v)  og styrkes fællesskabet i troen. 
begrebet salmer stammer fra 1700-tallet. 

I reformationen var salmerne var på latin, hvor kun koret kunne synge. Efter reformationen blev salmerne oversat, og derved kunne de kristelige synge det i kirkerne.  

---

2. Akt: Konflikten påbegyndes, idet læseren netop bliver introduceret for konfliktens omdrejningspunkt.

I scene 1. vågner Jeppe op i baronen seng. Denne scene foregår som en monolog, hvori læseren indvies i Jeppes tanker. Han er forvirret, for hvorledes er han havnet der?

Jeppe selv er ikke i stand til at vurdere, hvorvidt han er levende eller død, drømmer eller er vågen. ”Men hvad kand det være? jeg sover icke, jeg vaager icke, jeg er icke død…”

Baronens mænd og to doktorer prøver således at overbevise Jeppe om, at han er baronen. – ”Ej! Herren var jo med os paa Jagt den heele Gaars Dag”

3. Akt: Konflikt optrapning/kulmination, konflikten optrappes på en måde, således at der ingen vej tilbage er, dvs. Point of no return finder sted

Jeppe bliver så fuld, da alt hvad han behøver står på bordet. Han falder op til flere gange da han danser med pigen

og 4. gang han falder, falder han i søvn. Baronen og hans tjenestefolk føler Jeppe underholdene, og de drikker ham mere og mere fuld.

Tid:
Sted: hos baronen

I denne akt. drikkes Jeppe fuld af baronen. Jeppe placeres ved et bord, hvorpå der står alt, han måtte ønske. Desto mere fuld Jeppe bliver, desto mere underholdende finder baronen og hans mænd ham.

Jeppe, der ellers plejer til at blive undertrykt, falder her ind i rollen den undertrykkende. ”Hvad du icke est, det kandst du blive, du seer ud til allehaande.

Naar du har hengt ham, skal jeg siden henge dig selv”.Jeppe bliver igen beruset af druk, ligesom da baronen og hans mænd fandt ham.

De slæber Jeppe tilbage til stedet, hvor de fandt ham. ”Fører ham da ud, og fuldender Comoedien.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu