Statsgæld og ledighed | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fællesdel, 1A:
Delopgave A: Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Uddrag
Tabellen viser en lineær regression med antal ledige pr 1000 personer på x-aksen og Danmarks statsgæld i procent af BNP på y-aksen.

Punkterne er placeret jævnt og forholdsvis tæt på tendenslinjen, hvilket betyder at modellen er god.

Derudover ligger R2 værdien på 76,6%, det vil sige at sammenhængen mellem statsgælden og ledigheden, kan forklare 76,6% af variationen i y, mens de resterende 23,4% kan forklares ud fra andre forhold.

---

For at besvare denne opgave vil jeg undersøge, hvad der kan udledes af materialet i bilag A1, om østeuropæisk arbejdskrafts betydning for det danske arbejdsmarked og lave relevante beregninger for at understøtte min besvarelse.

Gennem de sidste år er mængden af østeuropæisk arbejdskraft i Danmark steget markant, men hvor stor en andel udgør de i det danske arbejdsmarked, og indenfor hvilket erhverv arbejder de inden for?

Tabel 1 viser beskæftigelsen i Danmark fra 2010-2015, fordelt på danskere, udenlandske statsborgere, østeuropæere samt arbejdsløshed angivet i procent.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu