Statistik | Emneopgave | 10 i karakter

Indledning
I indledningen skal I kort forklare, hvad opgaven omhandler og give nogle korte ek- sempler på, hvordan denne matematik anvendes i ”den virkelige verden”.

Indholdsfortegnelse
I indledningen skal kort forklares, hvad opgaven omhandler og give nogle korte eksempler på, hvordan den- ne matematik anvendes i ”den virkelige verden”.
2. Teoriafsnit
I dette afsnit skal introduceres teorien til den matematik, som behandles i opgaven
3. Praktisk afsnit med eksempler
I dette afsnit skal behandles nogle eksempler på, hvordan teorien kan anvendes til konkrete opgaver.
4. Præsentation af emnet
Her skal laves en disposition for, hvordan indholdet kan præsenteres til eksamen.

Uddrag
• Konfidensintervaller (formel, beregninger, fortolkning)
Normalt anvendes der et 95% konfidensinterval, og dette viser sandsynligheden for at en bestemt hændelse med 95% sandsynlighed ligger indenfor et bestemt in- terval.

• X-test (chi kvadrat test)
Ved en chi-i-anden test undersøger man sansynligheden for, at nogle bestemte hændelser indtræffer i forhold til, hvad man havde forventet med hensyn til sand- synlighed for at de pågældende hendelser indtraf.

• Regressionsanalyse
Ved en regressionsanalyse undersøges, om der er sammenhæng mellem en af- hængig variabel og en andre specificerede uafhængige variable.

Eksempelvis kan man ved brug af en regressionsanalyse undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem en persons indkomst og den samme persons forbrug.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu