StarTool | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Kalkulation og indtjening
1.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et stk. ST-500. Vis din beregning.

1.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag for de 100 stk. ST-500. Vis din beregning.

1.3 (5 %)
Beregn, hvor mange ST-500 der mindst skal sælges ekstra, for at det er lønsomt at gennemføre reklamekampagnen i lokalradioen. Vis din beregning.

1.4 (5 %)
Vurder, om det er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500.

Opgave 2 Indkøbsstyring
2.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.

2.2 (5%)
Redegør for,hvad ZappPharma kan anvende differentieret indkøbsstrategi til herunder fordele og ulemper ved den differentierede indkøbsstrategi.

Opgave 3 Produktionsstyring
3.1 (5 %)
Beregn og vurder, om virksomheden bør opretholde egen produktion.

3.2 (5 %)
Vurder, om virksomheden på anden vis kan kompensere for afhængigheden af leverandøren, hvis produktionen outsources.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan fordelingen på henholdsvis variable omkostninger og kapacitetsomkostninger ved egenproduktion kan få betydning for valget.

Opgave 4 Indkøbsstyring
4.1 (5 %)
Beregn og vurder, om John Bøjgaard International ApS indkøber det optimale antal ton af JB GRANULAT pr. gang.

4.2 (5%)
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse.

4.3 (5 %)
Vurder hvordan en stigning i sikkerhedslageret fra 60 ton til 100 ton vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse.

4.4 (5%)
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 ton til 100 ton.

Opgave 5 Budgettering
5.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 1. halvår 2022 og beregn dækningsgraden for 2. halvår 2021og 1. halvår 2022.

5.2 (5 %)
Redegør for mulige årsager til ændringen i dækningsgraden fra 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022.

Uddrag
Centrum Byggemarked i Viborg overvejer at tage et nyt mærke af håndværktøj med i forretningens sortiment.

Indkøbschefen har på en af de mange store messer i Herning fået kontakt til et amerikansk firma StarTool

der producerer håndværktøj som skruemaskiner, stiksave og overfræsere i en meget høj kvalitet.

Centrum Byggemarked overvejer i første omgang at importere et parti på 100 stk. af skruemaskinen ST-500 fra StarTool og derved få afprøvet, om der er et marked for det dyre håndværktøj i Danmark.

Indkøbsprisen på ST-500 er $ 285 pr. stk., og kursen på $ er kr. 563. Forsikringspræmien udgør 2 % af indkøbsprisen.

De samlede fragtomkostningerne for de 100 stk. er kr. 1.200, tolden udgør kr. 50 pr. stk. og speditionsomkostningerne er kr. 345 for hele partiet.

Salgsprisen for ST-500 er sat til kr. 2.800 og på grund af den høje pris, forventes det ikke, at salget af forretningens øvrige skruemaskiner vil blive påvirket.

Hvis Centrum Byggemarked beslutter at købe ST-500 hjem fra USA, overvejer salgschefen at lave en reklamekampagne bestående af radiospots i Radio Viborg. Kampagnen vil koste kr. 15.000.

---

Grundet den høje pris på ST-500, differentiere den sig fra butikkens andre skruemaskiner, både i form af kvalitet og pris.

Derfor er det en anden målgruppe baseret på rådighedsbeløb, som køber ST-500, i forhold til de andre skruemaskiner.

Men derimod er det de samme kunder som kommer i butikken, og som har muligheden for at opdage det nye produkt.

Derfor er der stor chance for at kunderne vil vælge at købe det nye og bedre produkt, ST-500, frem for de andre skruemaskiner.

Derfor vurderes det at det ikke er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500.

---

ZappPharma kan anvende differentieret indkøbsstrategi til at skifte leverandør ved hvert indkøb der foretages.

På denne måde opnår virksomheden at indkøbe til så lave indkøbspriser som muligt. ZappPharma kan derudover anvende indkøbsstrategien til at indgå samarbejder og aftaler med nogle få udvalgte leverandører.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu