Sportswear | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aflevering 1 VØ
Opgave 1
1.1 (5 %)
Redegør for, hvordan Active Sportswear igen har skabt overskud.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Active Sportswear benytter.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Active Sportswears likviditet overordnet har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Active Sportswears fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Uddrag
Hos Active Sportswear ses en stigning i bruttoresultat og driftsresultat. Dette fremkommer som en kombination af øget aktivitet/indtjening og samtidig reduceret omkostningsforbrug.

Fokusering og konsolidering medvirker til et positivt cashflow, hvilket for virksomheden også er med til at skabe overskud. Desuden har de også skabt øget popularitet i udlandet.

Active Sportswear har også kigget indad i virksomheden, hvor de har konkluderet, at en stor del af deres indtjening foregår via eksport. Deres eksport har set en stigning fra 30% i år 11 til 70-75% i år 16.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu