Indholdsfortegnelse
Solstorm
Mad i rummet

Uddrag
Solen er en helt almindelig stjerne, og der findes flere milliarder som den i universet. Dog er solen helt speciel for os. Solen er centrum i Solsystemet og gør det muligt for mennesker at bo på jorden.

Uden solen ville planterne ikke kunne gro, dyrene ville ikke kunne leve, og vi vil ikke kunne få ilt. Solen driver desuden havstrømme, vejret og klimaet her på Jorden. Uden solen ville jorden se helt anderledes ud.

Solen har et skiftende magnetfelt. Indimellem frigives en del af den magnetiske energi i kraftige eksplosioner. De voldsomme solstorme kaldes også for soludbrud.

Ved et soludbrud kan der kastes enorme mængder stof fra Solen ud i rummet. Hvis det rammer vores klode, kan det give forstyrrelser i Jordens magnetfelt.

Forstyrrelserne er størst i nærheden af Sydpolen og Nordpolen, hvor de oftest fører til Nordlys. Forstyrrelserne kan i alvorlige tilfælde også føre til fejlstrømme i elektriske kredsløb.

Når Solen udsender en stor mængde partikler, er lyset ekstra kraftigt og strækker sig længere væk fra polerne. Indtil videre kan vi forudse rumvejr, men vi ved ikke

hvor kraftigt det kan blive, og vi kan heller ikke se, hvordan det vil påvirke Jorden. Hvis satellitterne bliver hårdt ramt kan det påvirke navigation, kommunikation og angivelse af tid.

Solen består primært af brint. Den har en diameter på 1,5 millioner, og jorden har kun en diameter på 13 tusind km. Solens energi skabes inde i kernen. Kernens temperatur kan komme helt op til 15 millioner grader.

Hvert sekund forvandles mange millioner ton Brint til Helium. Denne fusion skaber over fem millioner ton energi. Solen udstråler mere energi på et sekund, end verden nogensinde har brugt. Kæmpe store buer af magnetfelter bugter sig i solens overflade.

De starter fra kernen af og går flere tusindvis kilometer ud i Solens atmosfære, inden de styrter ned igen. Når de buer engang imellem krydser sig, sker der en eksplosion, som vi kalder for soludbrud.