Søstrene Grenes Økonomimarked | Noter Virksomhedsøkonomi

Indledning
Kundens tur igennem Søstrene Grenes Økonomimarked1 på Amagertorv i Kø- benhavn starter i et mindre forrum.

Her står kurvene, skilte der forklarer, at butikken ikke har plads til barnevogne, et andet der advarer mod lommetyve og endelig en række udstillingsmontrer.

Butikken har ingen udstillingsvinduer mod gaden,2 i stedet får kunderne en forsmag på vareudbuddet i disse montrer, hvor en espressokop til 7,70 kr.

eller et forstørrelsesglas til 13 øre med humo- ristisk effekt er udstillet i majestætisk ensomhed på sort filt.

Med rummets brune vægge, det sænkede loft og spottenes direkte belysning af montrernes indhold kunne man føle sig hensat til Rosenborgs skatkammer blandt kronju- velerne.

Vi drejer om hjørnet og står i begyndelsen af den gang, der slynger sig igennem butikken til rummets bagvæg og tilbage igen.

Varerne står på bor- de på begge sider af gangen, ligger i trækasser eller står stablet i pyramider.

Der er kopper, glas, notesbøger, blyanter, potteskjulere, viskestykker, ikke sorteret efter kategori eller anvendelse, men efter farver.

Hver sektion af vare- udstillingen harmonerer i farver, ligesom stoffet på bordene er afstemt efter de udstillede objekters farver.

Indholdsfortegnelse
Familien og fortællingen om søstrene
Kvindens frirum
Hjertet i væren og varen
Ready-made poetisk rum
Noter

Uddrag
Nej, det er ikke fiktive perso- ner, de er en del af familien Olsen. Sådan var de, og sådan er de også.« Der er følgende muligheder:

søstrene er frit opspind, søstrene har levet, men er nu døde eller tredje mulighed: søstrene lever stadig.

En tekstanalyse af de citerede svar peger på, at der er noget galt, og en henvendelse til Folkeregistret udeluk- ker, at to ugifte søstre med disse navne bor på samme adresse, således som Cresten Olsen har hævdet.8

Man kunne blive yderligere mystificeret af, at alle Søstrene Grenes butikkerne har hemmeligt telefonnummer og lade sig føre med af de associationer til sekterisk virksomhed

der vokser frem af koordine- rende faxer og godkendelsesprocedurer for nye ansøgere, der skal indlemmes i en familie.

Men det ville nok være at konstruere mysterier og indtage den for mistænksomme læsers rolle.

Telefonerne er der en indlysende forklaring på. Butikkerne ville blive kimet ned af sælgere, der ønsker at afsætte deres varer eller af kunder, som vil høre om der er flere lyseblå stearinlys tilbage.

Hvis indehaverens beskrivelse af et familieforetagende, hvor man arbejder sammen og derfor er interesseret i, hvem de andre franchise-tagere bliver,

eder tan- kerne hen på sekterisk virksomhed, siger det nok mest om de forventninger, vi har til graden af cool business i moderne erhvervsliv.

Og hvis søstrene er op- spind eller døde, og koncernen i forskellige interviews præsenterer dem som levende, klinger det naturligvis dårligt med forretningsmoralens pointering af ærlighed, men det er dog et temmelig uskyldigt historiespind.

Men hvad enten de er fiktive, døde eller levende, så kan man af butikkernes udtalelser se, hvor- ledes indehaverne mener, at det er vigtigt for butikkernes image og for kun- dernes oplevelse af butikkerne, at søstrene er rigtige levende mennesker.

For- tællingerne må have en faktuel forankring. Men de oplevelsesmæssige univer- ser, som kunderne på én gang etablerer og passerer igennem i butikkerne, er ikke afhængige af sandhedsværdien i den meget korte grundfortælling om søs- trene.

Fortællingerne om søstrene har en anden funktion, som hviler på parallel- len: at læse tekst – at læse objekt.

Historierne på skiltene leder kunderne på vej til en læsning af eller fungerer som et skema for læsningen af de udstillede objekter.

Hvis kunderne læser historierne, nedsættes tempoet i turen, og forud- sætningen for andre forestillingsaktiviteter er dermed til stede.

For sproglige tekster gælder, at de indbyder læseren til at interagere med og udfylde tomme pladser i teksten, på lignende vis indbyder de udstillede objekter til at blive kompletteret i en individuel forestillings- eller fantasiaktivitet.

Fortællingerne på skiltene opfordrer således til en læsningens nydelse: Læs varen med samme kærlighed til tingene, som søstrene lagde i udvælgelsen af varerne. Indholdet i disse læseakter skal jeg vende tilbage til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu