Søstrene Grenes Holding ApS | VØ opgave

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Uddrag
Først og fremmest er et meget hovedsageligt punkt, der har haft stor betydning for Søstrene Grenes kæmpe økonomiske udvikling, nemlig deres enorme udvidelse af nye butikker rundt omkring i verden

med deres nye ekspansion af butikskæden har de i dag 217 butikker fordelt på 15 markeder i Vesteuropa og Japan har de skabt en omsætning med en stigning på næsten 50% til tæt ved 900 mio. kr.

Sammen med ekspansionen af butikskæden ændrede de for ca. 3 år siden skiftede de taktik og nogle steder gik de sammen med de lokale folk og tog del i risikoen ved åbningen af nye butikker

for ved selv at tage et finansielt ejerskab har Søstrene Grene nu lettere ved at skabe lokale partnerskaber og det har været en vigtig succesfaktor inden for deres økonomiske udvikling.

Søstrene Grenes sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj som er nogle af deres få varer som er fast sortiment

mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid imens deres priser er på et rimeligt niveau

mens designet tydeligt afspejler feminine værdier, som klar afspejler sig og har haft en gevaldig betydning for deres økonomiske udvikling.

I 2018 har Søstrene Grene samlet ca. 200 butikker fordelt i Danmark, Norge, Sverige, Island, Holland, Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Nordirland, Irland, Japan, Østrig, Færøerne og Schweiz.

Hvilket har hjulpet dem til at nå en omsætning 893 mio. kr. i 2017/18 med et resultat på 102 mio. kr. før skat og 78 mio.

kr. efter skat, som beviser hvor meget det har hjulpet dem at lave denne ekspansion og køre deres koncept på internationalt plan.

Da de har bygget deres butikker op omkring ”slangeprincippet” har det givet det her store potentiale som andre i branchen drømmer om, det giver utrolig mange impulskøb da

forbrugerne ikke har mulighed for at se hele sortimentet på en gang, og derfor tager stilling til om det er noget de vil købe med det samme, i stedet for at kigge længere ned af gangen som har givet en stor succes faktor.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu