Søstrene Grenes Holding ApS | VØ | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %) Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %) Analyser, hvordan forholdene har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %) Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %) Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %) Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %) Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %) Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %) Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %) Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %) Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %) Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %) Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %) Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Søstrene Grene har haft en stor vækst de sidste 10 år. Der er fx sket en tidobling i antallet af butikker, og såvel top- som bundlinje er også kraftigt forbedret.

Det senest år har der været en kraftig vækst i omsætningen på næsten 50 %, hvilket især skyldes, at der er etableret mange nye butikker.

Søstrene Grenes strategi og koncept er fokuseret på vækst gennem fysiske butikker og ikke nethandel.

Væksten i antallet af butikker er bl.a. sket ved, at Søstrene Grene indgår partnerskaber med lokale folk, så det derved er lettere at etablere nye butikker.

Partnerskaberne har medført, at Søstrene Grene nu har butikker på 15 markeder i Europa og i Japan.

I 2014 skiftede Søstrene Grene strategi, så den i højere grad har et sortiment med egne designprodukter og interiørkollektioner, hvor den tidligere satsede på billige ting og sager.

De nye kollektioner har været meget populære og afgørende for væksten. Detailhandelsekspert Bruno Christensen udtaler

at Søstrene Grene ikke opfattes som discount af kunderne, og at kunderne kommer for at få en oplevelse.

Det er medvirkende til mange impulskøb. Direktør Michael Grenen oplyser dog, at tendensen til impulskøb er størst i de butikker, der er placeret i velhaverområder.

Søstrene Grene har også haft stor succes med storytelling med søstrene Anna og Clara Grene. Søstrene formidler virksomhedens fokus på kvalitet og pris, men også på æstetik og design.

Virksomhedens direktør Mikkel Grene udtaler, at ”troen på eget design og en række stærke kampagner” er afgørende forhold bag væksten.

Søstrene Grene har dog valgt at fastholde det brede sortiment og ikke ændret strategi. Søstrene Grene har dermed fravalgt udelukkende af være en indretningsbutik.

Direktør Michael Grene udtaler, at dette strategisk valg ”har gjort ondt på os og vores partnere”. Væksten i Søstrene Grene er opnået på trods af en presset detailhandel i Danmark.

Der er generelt færre kunder, der shopper i fysiske butikker, men Søstrene Grene har med sit særlige butikskoncept fastholdt og endda øget antallet af kunder.

Det er dog først og fremmest de nye butikker, der har haft vækst. De eksisterende butikker har haft en mere flad udvikling.

---

Omsætningen er steget med 104 % fra 2015/16 til 2017/18. Væksten i omsætningen skyldes først og fremmest, at Søstrene Grene har åbnet mange nye butikker.

De mange butiksåbninger har været mulige, da de er skabt gennem partnerskaber. Virksomhedens satsning på designprodukter og interiørkollektioner har været en stor succes.

Kunderne foretager også flere impulskøb end i andre butikker. Stigningen i omsætningen er også påvirket af den storytelling og de kampagner, som Søstrene Grene har gennemført.

Vareforbruget er steget med 73 % fra 2015/16 til 2017/18. Stigningen i denne omkostningspost er altså mindre end stigningen i omsætningen.

Når omsætningen stiger, vil vareforbruget alt andet lige også stige, da vareforbruget er en variabel omkostning.

Når vareforbruget ikke stiger i samme takt som omsætningen, kan det fx skyldes det stigende antal butikker. De variable enhedsomkostninger bliver måske lavere, når virksomheden skal købe større ind.

Årsagen kan også være, at Søstrene Grene har flere egne designs i sortimentet, der bliver produceret efter ordre hos nogle leverandører.

Det kan fx betyde, at de variable enhedsomkostninger på disse varer er lavere end på de øvrige varer i sortimentet.

Andre eksterne omkostninger mv. er steget med 161 % i analyseperioden. Det er væsentligt mere end omsætningens stigning.

Søstrene Grene har gennemført en række stærke kampagner og storytelling, som giver salgsfremmende omkostninger.

Indførelsen af designkollektioner i sortimentet øger også behovet for markedsføring og dermed salgsfremmende omkostninger.

Flere årlige designkollektioner øger også behovet for nyindretning i butikkerne. Når der åbnes mange nye butikker, giver det også en stigning i lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger er steget med 164 % i analyseperioden, altså også væsentligt mere end omsætningens stigning.

Den store stigning hænger sikkert sammen med de mange butiksåbninger, så der har været behov for flere medarbejdere.

Der kan også være kommet flere personaleomkostninger som følge af satsningen på egne designs og storytellingen med søstrene Anna og Clare Grene. Det kan have øget behovet for medarbejdere beskæftiget hermed.

Endeligt er af- og nedskrivninger mv. steget med 330 % fra 2015/16 til 2017/18. Det er en meget stor stigning i forhold til omsætningens stigning på 104 %.

Årsagen hertil er åbningen af de mange nye butikker. Det har medført, at anlægsaktiverne er steget fra 169.684 tkr. til 388.848 tkr. i analyseperioden. Dermed bliver de årlige afskrivninger meget større.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu