Søstrene Grenes Holding ApS | VØ | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

Uddrag
Søstrene Grene har gjort store fremskridt i de sidste ti år. F.eks. Er antallet af butikker blevet ti gange større, og top- og bundlinjerne er også blevet væsentligt forbedret.

Sidste år steg omsætningen kraftigt med næsten 50%, hovedsageligt som følge af åbningen af mange nye butikker.

Søstrene grenes strategi og koncept fokuserer på vækst gennem fysiske butikker snarere end online shopping.

tigningen i antallet af butikker er blandt andet sket ved, at Søstrene Grene etablerer partnerskaber med lokalbefolkningen for at gøre det lettere at bygge nye butikker.

Partnerskabet betyder, at Søstrene Grene nu har butikker på 15 markeder i Europa og Japan. Søstrene Grene skiftede i 2014 strategi, så de har en højere grad af sortiment med egne designprodukter og interiørkollektioner

hvor de tidligere har satset på billige ting. Disse nye kollektioner har været meget afgørende for væksten.

Detailhandelsekspert Bruno Christensen udtaler, at Søstrene Grene ikke opfattes som discount af kunderne, og at kunderne kommer for at få en oplevelse.

Det er medvirkende til mange impulskøb. Direktør Michael Grenen oplyser dog, at tendensen til impulskøb er størst i de butikker, der er placeret i velhaverområder.

Søstrene Grene opnåede også stor succes i Story Telling med søstrene Anna og Clara Grene. Søstrene formidlede virksomhedens fokus på kvalitet og pris samt æstetik og design.

Virksomhedens direktør Mikkel Grene sagde, at "troen på dit eget design og en række stærke kampagner" er nøglefaktorer for vækst.

Søstrene Grene valgte at bibeholde bredt sortiment uden at ændre strategi. Søstrene Grene har dermed fravalgt udelukkende af være en indretningsbutik.

Direktør Michael Grene udtaler, at dette strategisk valg ”har gjort ondt på os og vores partnere”. På trods af presset på den danske detailindustri er Søstrene Grenes vækst opnået.

Normalt er antallet af kunder, der handler i fysiske butikker, faldet, men Søstrene Grene har bevaret sit specielle butikskoncept og endda øget antallet af kunder.

Det er dog først og fremmest de nye butikker, der har haft vækst. De eksisterende butikker har haft en mere flad udvikling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu