Søstrene Grenes Holding ApS | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den
økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
- Nettoomsætning: Ekstern
- Vareforbrug: Ekstern
- Andre eksterne omkostninger: Ekstern
- Personaleomkostninger: Interne
- Af- og nedskrivninger mv: Interne

1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indtjeningsevnen
- Omsætning:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Overskudgraden OG:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %) Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.
- Konkurrencemæssig fordel:
- Nuværende Marked/Potentielle marked:
- Differentiering:

Rapportering
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Resultatbudget
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
- Kampagner (God)
- Ændringer i vækstestrategier (God)
- Samarbejde med andre partnere (God)
- Detailmarkedet er ikke altid i høj vækst (Dårlig)
- Andre konkurrenter med billigere priser (Dårlig)

Nettoomsætning: Ekstern
Søstrene Grenes Holding ApS nettosalg har været blevet påvirket af ændringer i strategi

fra en virksomhed med udenlandske gadgets til et mere modernistisk image med egne produkter og et bredt sortiment.

Derudover er nettosalget også påvirket, som Mikkel Grene sagde: ”Troen på eget design og en række stærke kampagner er to af de vigtige grunde til, at vi har kunnet skabe vækst i modvind”.

Søstrene Grene har etableret mange nye butikker, der sælger alt fra køkkenredskaber til hobbyartikler.

Der er flere impulsive indkøb i mere velhavende områder, og butikker i Frederiksberg og Lyngby klarer sig godt. Derudover startede Søstrene Grene virkelig godt i Sydtyskland.

Vareforbrug: Ekstern
Det må forventes, at forbruget af varer (som er en variabel omkostning)

vil blive påvirket af åbningen af mange nye butikker - dog er det vores teori, som ikke nævnes i nogle af bilagene.

Andre eksterne omkostninger: Ekstern
Andre eksterne omkostninger, for eksempel de omkostninger der fremkommer via salg, skal påvirkes af omfanget af den kampagne, som sættes i gang.

Som nævnt i varmeforbruget, så har Søstrene Grene åbnet mange butikker, og det vil også øge deres lokaleomkostninger - som er en del af de andre eksterne omkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu