Søstrene Grenes Holding ApS | Virksomhedsanalyse

Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
- Nettoomsætning: Ekstern
- Vareforbrug: Ekstern
- Andre eksterne omkostninger: Ekstern
- Personaleomkostninger: Interne
- Af- og nedskrivninger mv: Interne

1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indtjeningsevnen
- Omsætning:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Overskudgraden OG:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %) Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.
- Konkurrencemæssig fordel:
- Nuværende Marked/Potentielle marked:
- Differentiering:

Rapportering
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Resultatbudget
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Søstrene Grenes Holding ApS nettosalg har været blevet påvirket af ændringer i strategi, fra en virksomhed med udenlandske gadgets til et mere modernistisk image med egne produkter og et bredt sortiment.

Derudover er nettosalget også påvirket, som Mikkel Grene sagde: ”Troen på eget design og en række stærke kampagner er to af de vigtige grunde til, at vi har kunnet skabe vækst i modvind”.

Søstrene Grene har etableret mange nye butikker, der sælger alt fra køkkenredskaber til hobbyartikler.

Der er flere impulsive indkøb i mere velhavende områder, og butikker i Frederiksberg og Lyngby klarer sig godt. Derudover startede Søstrene Grene virkelig godt i Sydtyskland.

Vareforbrug: Ekstern
Det må forventes, at forbruget af varer (som er en variabel omkostning)

vil blive påvirket af åbningen af mange nye butikker - dog er det vores teori, som ikke nævnes i nogle af bilagene.

Andre eksterne omkostninger: Ekstern
Andre eksterne omkostninger, for eksempel de omkostninger der fremkommer via salg, skal påvirkes af omfanget af den kampagne, som sættes i gang.

Som nævnt i varmeforbruget, så har Søstrene Grene åbnet mange butikker, og det vil også øge deres lokaleomkostninger - som er en del af de andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger: Interne
Personaleomkostningerne er påvirket af, at der er sket en tidobling af Søstrene Grene-butikker.

Der bliver også sagt at, for de næste tre år forventer Søstrene Grene at åbne yderligere 150 nye butikker.

Hvilket som følge af alle disse butikker, så kommer der flere ind på arbejdsmarkedet, og bestemt også mange i de nye Søstrene Grene butikker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu