Søstrene Grenes Holding ApS | Virksomhedsanalyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.
Jeg kigger på Porters generiske strategier nå jeg skal bestemme deres strategi

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

Der er sket en tidobling af fysiske butikker de sidste 10 år selvom vi er i en tid med stigende nethandel. Både omsætning og resultat er steget kraftigt.

Omsætningen er steget med cirka 50% det sidste år (2017/18) mens resultatet er mere end fordoblet til 78 mio. kr. De nye butikker har haft stor indflydelse på tallene.

I 2014 gik Søstrene Grene fra at sælge billige ting, til at sælge egne designprodukter og interiørkollektioner, som er meget attraktive.

Bruno Christensen udtaler også at Søstrene Grene er en butik drevet på impulskøb, man ved ikke hvad man går efter når man kommer ind. Det er især i det velhavende områder butikkerne vækster

her har kunderne råd til impulskøbene. Søstrene grene bygger deres salg op på en god storytelling om Anna og Clara, hvilket tiltrækker de unge.

De er også begyndt at satse meget på kampagner hvilket har været en stor succes Der har været pres på detailhandlen de sidste år

folk er begyndt at handle på nettet og det er noget Søstrene Grene ikke benytter sig af. Selvom presset har været stort har de formået at vokse på fysiskebutikker.

---

De likvide beholdninger i Søstrene Grene er faldet fra primo til ultimo 2017/18. Primo var de likvide beholdninger 29.416.000 kr. mens de kun udgjorde 16.847.000 kr. ultimo. Det er et fald på 12.569.000 kr. som svarer til årets pengestrøm.

Årsagen til den negative udvikling er at pengestrømmene fra investeringsaktiviteter er faldet med 67.156.000 kr.

hvilket har været mere end de positive tal fra pengestrømmene fra finansierings- og driftsaktiviteter.

Den største grund til den negative pengestrøm er køb af materielle anlægsaktiver, som der blevet brugt 116.773.000 kr. på.

Dog opvejer salget af materielle anlægsaktiver lidt der er solgt for 53.390.000 kr. Dette høje beløb på køb bygger på at der kommet mange nye butikker

og vi vil formentlig se et beløb på samme niveau de kommende år, da Søstrene Grene regner med at åbne 150 nye butikker inden for de næste 3 år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu