Søstrene Grenes Holding ApS | Eksamensopgave

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Hvis man kigger på regnskabsåret fra 2017/2018, så havde Søstrene Grene Holding apS en omsætning på de ca. 900 millioner, dette svarer til, at de i de seneste år er vokset med de 50%.

Man kan sige, at det næsten gav en fordobling på bundlinjen. Dette er også noget, som sikrede Virksomheden et godt resultat, som var på omkring de 78 millioner kroner for regnskabsåret.

Virksomedens positive vækst, er skabt af nogle interne forhold, og en af årsagerne, er deres fokus på nye butikker.

Gennem årene har Søstrene Grene åbnet flere og flere butikker. Hvis man kigger på årstallet 2018, så havde Søstrene Grene 217 butikker.

---

I denne periode er anlægsaktiverne også steget. Den er steget med hele 129%, hvilket er ret negativt, da den er steget mere end omsætningen som er på 104%.

Grunden til det er steget så meget, er opkøb af nye drift materiel og inventar, som har en forbindelse til indretningen af de nye butikker.

Søstrene Grene har også en ny ændret strategi og fokusset på deres design, som kan have skabt denne stigning. De har altså skiftet deres inventar ud med noget helt nyt, som passer bedre til deres virksomhed og værdier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu