Søstrene Grenes Holding ApS, Bolighuset ApS osv. | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Likviditeten er faldet med tkr. 12.569. Det betyder, at de likvide midler er faldet fra tkr. 29.416 ved årets start til tkr. 16.847 ved årets slutning

De positive pengestrømme fra driften på tkr. 29.420 og fra finansieringsaktiviteterne på tkr. 25.167, har ikke været tilstrækkelige til at dække de negative pengestrømme fra investeringsaktiviteterne på tkr. 67.156

Driftens likviditetsvirkning har påvirket årets pengestrøm positivt, idet der er et overskud på tkr. 29.420

Under investeringsaktiviteter har der været store udbetalinger til køb af materielle anlægsaktiver på tkr. 116.773 og køb af immaterielle anlægsaktiver på tkr. 3.773. Disse udbetalinger er ikke opvejet af salget af materielle anlægsaktiver på tkr. 53.390. Disse investeringer har påvirket likviditeten negativt, men formegentlig nødvendige for at sikre fremtidige vækst.

Finansieringsaktiviteterne er præget af store udbetalinger i form af afdrag på lån på tkr. 68.149 og udbetalt udbytte på tkr. 2.000. Disse udbetalinger er opvejet af indbetalingerne i form af optagelse af lån på tkr. 93.926 og kapitalindskud på tkr. 1.390.

Samlet set er likviditeten forringet idet de positive pengestrømme fra driften og finansiering ikke har kunne dække de negative pengestrømme fra investering

---

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport, da det er vigtigt for banken at se hendes nøgletal og regnskab, inden de vil låne hende penge til køb af en større butik.

Derudover er det vigtigt for en lille virksomhed som Bolighuset ApS at udarbejde en årsrapport, for intern økonomistyring i virksomheden. Her kan de analysere tallene, og finde ud af, hvad der kan forbedres i virksomheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu