Søstrene Grenes Holding ApS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indtjeningsevnen:
- Kapitalstilpasningsevne

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Beregningerne

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.
- Dækningsbidrag for et bakkebord
- Dækningsgrad for et bakkebord

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

Søstrene Grene Holding ApS er en dansk design- og handelskoncern som har deres søstre Anna og Clara Grene, til inspiration. Clara symboliserer kvalitet og pris, mens Anna er æstetik og design.

Virksomheden åbnede deres første butik i Aarhus i 1973. Det hele blev startet af det danske ægtepar Inger Grene og Knud Olsen. Virksomheden er i dag ejet af brødrene Cresten og Mikkel Grene, som er 2. generation.

Søstrene Grenes Holding ApS er moderselskabet for deres to datterselskaber Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Søstrene Grenes Import A/S.

Forretningerne sælger varegrupperne interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj. De har både faste- og sæsonvarer i butikkerne.

De interne forhold som har haft en betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grene har været, at de i 2014 skiftede deres strategi og image fra en forretning med dimser fra udlandet til et mere stilsikkert image med egne designprodukter og efterspurgte kollektioner.

De populære kollektioner spiller en stor rolle, henhold til Søstrene Grenes økonomiske succes, form af deres store vækst. Søstrene Grene havde øget sit salg med små 50%, ydermere var resultatet mere end fordoblet i regnskabsåret 2017/18.

Søstrene Grene har fravalgt at blive en trendy indretningsbutik, for at holde fast i deres univers, og hele tiden være omstillingsparate.”Troen på eget design og en række stærke kampagner” er en afgørende vækstfaktor.

Designkollektionerne har været succesrige og har skabt omsætning. Ydermere har Søstrene Grene tidoblet deres butikker på 10 år, de havde i 2018 dermed over 200 forretninger.

Væksten påvirker alle poster i virksomhedens økonomiske regnskaber. Åbningen af de mange nye butikker er også forklaringen på den kraftige vækst.

Ejerne af virksomheden skiftede taktik for nogle år tilbage, hvilket betød at de nogle steder gik man sammen med lokale folk og tog del i risikoen ved åbning af nye butikker.

Ved at de selv tager et finansielt ejerskab kan Søstrene Grene lettere få lokale partnere. Dog har de lagt en dæmper på ekspansionen, for at vokse samtidig med at bundlinjen følger med.

Det er væksten i de nyåbnede butikker der står for udviklingen, i og med at Søstrene Grenes udvikling derudover er mere flad, hvilket ikke påvirker det økonomiske positivt sammenlignet med væksten i de nye butikker.

De eksterne forhold som har haft en betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grene er at de har oplevet stor vækst, selvom den danske detail har været i nedgang.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu