Søstrene Grenes Holding ApS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18
- Indtjeningsevnen:
- Omsætningen:
- Vareforbrug:
- Andre eksterne omkostninger mv.:
- Personaleomkostninger:
- Af- og nedskrivninger mv.:
- Kapitaltilpasningsevnen:
- Nettoomsætning:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavender fra salg:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Egenkapitalens forrentning:

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, oghvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1(5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Søstrene Grene har været yderst tilfreds med deres økonomiske vækst i 2018. Siden de to brødre Cresten Grene og Mikkel Grene har overtaget familievirksomheden

er omsætningen vokset med lige knap 50%, hvilke er et særdeles flot resultat. Regnskabsåret 2017/18 var et rekordår for Søstrene Grene med et resultat på 78 mio. kr. efter skat. Brødrene forventer

at toplinjen i regnskabsåret 2018/19 skal stige med 20-40%, og nå et resultat på 100-120 mio. efter skat.

For at opnå så flotte resultater er der flere, interne og eksterne forhold der har haft stor betydning for den rigtig flotte vækst.

Et af de interne forhold der har haft stor indflydelse på deres enorme vækst, er at Søstrene Grene har tidoblet antallet af fysiske butikker.

Som beskrevet i bilaget ”Søstrene Grene åbner butik nr. 200”, handler det ikke kun om at få åbnet så mange butikker som muligt, for brødrene.

Brødrene er meget kritiske med hvilke partnerskaber de indgår, og ekspansion er ikke alt for Brødrene- “Vi er ekstremt kritiske med vores partnerskaber

så vi åbner ikke en butik, bare fordi vi kan. Ekspansioner og butiks vækst ser flot ud på papiret

men vi må ikke blive for toplinje fokuserede, så får vi ikke råd til alle de sjove ting, som vi gerne vil, Kunsten er at vokse og samtidig få bundlinjen med”. Ifølge bilaget ”

Søstrene Grene åbner butik nr. 200”, så har Søstrene Grene har været gode til at ekspandere og komme ud på mange markeder - “I 2018 var der samlet 200

Søstrene Grene-butikker i Danmark, Norge, Sverige, Island, Holland, Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Nordirland, Irland, Japan, Østrig, Færøerne og Schweiz”.

Et andet vigtigt internt forhold er at Søstrene er så stålfaste omkring deres koncept, hvilke også er med til at gøre Søstrene Grene så unikt

da Søstrene Grene ikke bare følger med tidens udvikling, som f.eks. e-handel, hvilke står beskrevet i bilaget ”Søstrene Grene åbner butik nr. 200”- ”

Mens mange andre aktører i detailhandlen ruster sig til fremtiden ved at satse på nethandel, er kernen i Søstrene Grenes koncept fortsat de fysiske butikker”.

Men i stedet holder fast i konceptet der sætter rammerne for Søstrene Grene og deres værdier.

Dette betyder at uanset hvilken Søstrene Grene butik konsumenterne besøger, så er konceptet ens, og det bliver Søstrene Grene i den grad også honoreret for.

Et eksternt forhold der har haft stor betydning for Søstrene Grene, er det faldende antal konsumenter i gågader og indkøbscentre hvilket betyder at detailhandlen er presset

hvilke står beskrevet i bilaget ”Søstrene Grene åbner butik nr. 200”, hvor at Mikkel Grene udtaler sig således -”Der er færre mennesker i gaderne og færre mennesker i indkøbscentre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu