Søstrene Grene Holding ApS | VØ Eksamensopgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

Virksomhedsanalyse

Indtjeningsevne:
- Indtjeningsevne:
- Kapitaltilpasningsevne:
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2017/18

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 2017/18

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2017/18

Årets pengestrøm

Likvide beholdninger ultimo

Konklusion

1.6 (5 %)

Konkurrencemæssig position

Ansoffs vækstmatrice

Markedspenetrering

Markedsudvikling

Produktudvikling

Diversifikation

Opgave 2

Rapportering

Opgave 3

Kalkulation og indtjening

Opgave 4

Resultatbudget

Uddrag
Pengestrømmen i selskabet er positiv grundet at de udgifter der forekommer i form af køb af materielle anlægsaktiver, er en forudsætning for at selskabet kan skabe omsætning for ellers ville der ikke være inventar at sætte butikssortimentet på.

Derudover er selskabets likviditetsgrad på 115,8% det vil sige at selskabet er i stand til at betale den kortfristede gæld af med de nuværende likvide midler da dette nøgletal er over 100%.

Likviditetsgraden skal dog helst være over 150% så virksomheden er rustet til at afbetale uforudsete udgifter.

I regnskabsperioden 2016/17 var selskabets likviditetsgraden 78,4% Søstrene Grene har altså formået at få likviditetsgraden til at stige med 37,4% på et år, denne udvikling i likviditetsgraden er god og i takt med at selskabet bliver ved at leverer gode tal bliver likviditetsgraden forbedret. Ok 5 point

---

Udarbejdelsen af en årsrapport har to hovedformål, eksternt skal den give en rapportering af selskabets økonomi til interessenterne, internt skal den belyse økonomistyringen.

Derudover stiller den danske lovgivning et krav om at virksomheder skal udarbejde en årsrapport mindst en gang om året .

Regnskabet indgår også i virksomhedens interne økonomistyring, uden et regnskab bliver det meget svært at fastlægge virksomhedens økonomiske målsætninger såsom idé, mission og mål for næste regnskabsperiode.

Årsrapporten bruges også af interessenterne som f.eks. virksomhedsejerne, långivere, leverandørerne, medarbejderne, kunderne, de offentlige myndigheder og kommende investorer for at få klarhed i selskabets økonomi, er der et overskud eller underskud, hvilke omkostninger vægter tungest m.v.

For långiverne er det vigtigt for banken at tjekke om virksomheden har råd til at tilbagebetale eventuel gæld og hvor meget virksomheden så kan låne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu