Søsterne Grenes Holdning ApS

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

OPGAVE 2
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport
2.2 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

OPGAVE 3
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.
3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.
3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.
3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

OPGAVE 4
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.
4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Der en række fordele for virksomheden, hvis de udarbejder en årsrapport. Først og fremmest er der en lovgivning der siger, at alle iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber (A/S) skal som udgangspunkt udarbejde en årsrapport mindst en gang om året.

Derudover kan det også være en fordel for virksomheden, da de kan se hvordan det økonomisk står til. Det er også vigtigt for virksomhedens interessenter, da de skal se hvordan det går med virksomheden, og om der er nogle mangler.

Endvidere er det vigtigt for aktionærer der ønsker at investere i virksomheden, om det går godt eller skidt, så de kan vurdere om det er en god investering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu