Indholdsfortegnelse
Sociolingvistik 2
- Dialekt 2
- Kronolekt 2
- Etnolekt 2
- Sociolekt 2
Sprogets betydning 2
- Denotation, konnotation og værdiladning 2
- Semantiske felter/skemaer 2
Sproghandlinger 3
- 1. Informerende/konstaterende 3
- 2. Handlingsregulerende 3
- 3. Selvfremstillende/følelses- og holdningsudtrykkende 3
- 4. Rituelle/konventionelle 3
- 5. Dialog-/samtalestrukturerende 3
Kommunikation og retorik 4
- Skriftlig/mundtlig kommunikation 4
- Visuel/auditiv/audiovisuel kommunikation 4
- Nær-/fjernkommunikation 4
- Envejs-/tovejskommunikation 4
- Massekommunikation og personlig kommunikation 4
- Den simple kommunikationsmodel 4
- Den udvidede kommunikationsmodel 4
- Appelformerne: patos, logos og etos 4
- Det retoriske pentagram 5

Uddrag
I forbindelse med dette emne, har vi set et klip af Rytteriets ”Snobberne” og hørt sangen ”Dobbelt A” med Niarn som eksempler på særligt sociolekt og kronolekt.

Derudover har vi set klip fra ”Landmand søger kærlighed”, hvor vi har talt om dialekt og hørt en sang med Branco som eksempel på tydelig etnolekt.

Se PP: 1. Sociolingvistik (ligger under ressourcer på Uddata+)
Det vigtigste at huske på i arbejdet med en analyse, hvor I skal inddrage sociolingvistik er at fremhæve de væsentligste begreber og at komme med konkrete eksempler på, hvor i teksten det ses.

---

I forbindelse med dette emne, har vi talt om ords neutrale grundbetydning (f.eks. hund = firbenet dyr, ofte kæledyr) og om forskellige ord – konnotationer – for samme ord (f.eks. køter, vovse og vuffi).

Konnotationerne er værdiladede (enten positive eller negative) og man kan med fordel opstille et skema, som nedenfor. Vi har arbejdet med Pia Kjærsgaards årsmødetale

hvor der kunne laves to denotation-/konnotationsskemaer (denotation = flygtning og denotation = dansker) og Suspekts sang: Danmark, hvor der kunne laves et skema med ordet denotation = politiker.