Socialliberalisme | Noter

Indholdsfortegnelse
John Rawls - Socialliberalisme
- Frihedsprincippet:
- Den positive frihed:

Neoliberalismen

Friedrich Hayek

Uddrag
Ifølge John Rawls er social ulighed et resultat af at mennesker bliver født med forskellige udgangspunkter .

Derfor bør de svage i samfundet have ekstra støtte til at komme op på “niveau” med dem, der er født i en stærkere position i samfundet.

---

alle har de samme muligheder og har ret til det samme. Altså har alle samme friheder. Det andet princip består af to principper:

Det første er forskelsprincippet, som går ud på at økonomisk ulighed skal være til størst mulig nytte for de dårligst stillede i samfundet og uligheden skal være være knyttet til positioner der er åbne for alle under betingelsen af fair lighed og mulighed for alle

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu