Indholdsfortegnelse
John Rawls - Socialliberalisme
- Frihedsprincippet:
- Den positive frihed:

Neoliberalismen

Friedrich Hayek

Uddrag
Ifølge John Rawls er social ulighed et resultat af at mennesker bliver født med forskellige udgangspunkter .

Derfor bør de svage i samfundet have ekstra støtte til at komme op på “niveau” med dem, der er født i en stærkere position i samfundet.

---

alle har de samme muligheder og har ret til det samme. Altså har alle samme friheder. Det andet princip består af to principper:

Det første er forskelsprincippet, som går ud på at økonomisk ulighed skal være til størst mulig nytte for de dårligst stillede i samfundet og uligheden skal være være knyttet til positioner der er åbne for alle under betingelsen af fair lighed og mulighed for alle