Problemformulering
Hvilke faktorer påvirker uligheden i Danmark og USA? Og har uligheden været stigende? Først vil jeg redegøre for Danmarks og USA økonomiske situation i dag.

Jeg vil derefter redegøre for uligheden ved hjælp af Gini koefficienten og Lorenz kurven. Og til slut vil jeg diskutere forskellige løsningsforslag på uligheden USA og Danmark.

Indledning
I 2017 vedtog verdens ledere 17 verdensmål i kampen mod en bæredygtig udvikling. Ét af de verdensmål er nr. 10 mindre ulighed.

Forskellen på rig og fattig bliver større og i 2019 ejede de 26 rigeste mennesker, lige så meget som de fattigste 3,8 milliarder mennesker.

En gammel myte lyder at når de rige bliver rigere, så løfter det også bunden af samfundet. Men tal over seneste årtiers økonomiske udvikling, viser tværtimod at de rigeste bliver rigere på bekostning af de fattige.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3

Metodeovervejelser 3

Problemformulering 3

Redegørelse for Danmarks og USA økonomiske situation i dag. (bilag 2) 4

Redegørelse for uligheden ved hjælp af Gini koefficienten og Lorenz kurven 5

Danmark og USA’s økonomiske situation og påvirkning af konkurrenceevnen 5

Har uligheden været stigende? (bilag 3) 7

Forskellige løsningsforslag på uligheden USA og Danmark. 7

Kildehenvisning 9

Bilag 10

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
USA’s økonomi har haft enorm økonomisk vækst. Landet har den største økonomi målt ud fra BNP.

Derudover er landet også det mest magtfulde i forbindelse med den teknologiske udvikling. De er på forkanten med teknologien inden for f.eks.: computere, lægemidler, medicinal verden mm.

Den største sektor i USA's økonomi er servicesektoren, med 75% af arbejdsstyrken i landet. Derudover er landet verdens største impotør og næststørste eksportør.

Det kan trække tråde til de mange handelspartnere og frihandelsaftaler landet har med flere nationer som Kina, Canada, Indien, Frankrig, Israel, Taiwan mm.