Skoven ved furesøen | Opgave

Indholdsfortegnelse
Hvilke abiotiske og biotiske faktorer indvirker på primærproduktionen i skoven?

Mikroorganismers og dyrs betydning for nedbrydning af DOM i en løvskov

Hvilke faktorer har særlig stor betydning for biodiversiteten i en løvskov

Uddrag
For at økosystem kan opstå skal der være nogle bestemte abiotiske faktorer (ikke levende faktorer), da der ellers ikke kan være vokse og leve planter, som med deres evne til at lave fotosyntese, er det første led i en fødekæde (primærproducenter).

For at planter kan lave fotosyntese har de brug for en rækker abiotiske ressourcer, herunder sollys, vand og CO2. Samtidig har andre abiotiske forhold også en betydning for primærproduktionen.

Blandt andet temperaturen- bliver skoven udsat for varmt klima kan træerne dø eller i værste fald opstå skovbrand.

Samtidig kan træer heller ikke lave fotosyntese i rigtig kolde forhold, hvorfor træerne smider bladene om vinteren.

Derudover spiller pH-værdien i jorden også en betydelig rolle for primærproduktionen i en skov. pH-værdien har som sådan ikke en direkte indflydelse på plantelivet, men nærmere for næringsstoffernes tilgængelighed for planterne.

Det kræver nemlig den optimale surhedsgrad på en pH værdi omtrent 7 for at bakterier og regnorme, der nedbryder og omsætter jorden, hvorved de bundne næringsstoffer frigøres.

De abiotiske forhold danner således hele grundlaget for et økosystem, og de forhold er organismerne nødt til at være tilpasset for at kunne vokse og overleve.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu