Skoven ved furesøen | Opgave | 10 i karakter

Indledning
For at et økosystem kan være velfungerende skal der være nogle vækstfaktorer. Vækstfaktorerne er vigtige for primærproduktionen, der findes både abiotiske og biotiske vækstfaktorer.

Abiotiske vækstfaktorer er de ikke-levende faktorer og de biotiske faktorer er altså de levende faktorer.

De abiotiske faktorer spiller en stor rolle for primærproduktionen da de i høj grad bestemmer hvilke planter der kan leve i skoven, dermed også hvilke rovdyr og planteædere der findes.

Uddrag
I en løvskov er jorden ikke sur, og der vil derfor ofte være muld. I en løvskov står smådyr og bakterier for nedbrydningen. Regnormene graver i jorden, og bevæger sig som gør at jorden bliver iltet og blandet sammen.

Regnormene trækker bla. meget DOM med i jorden, som den spiser under jordoverfladen, dette omdannes til humus/mineraljord.

Regnormene er vigtige nedbrydere, da de er med til at sørge for, at døde blade og planter mm. bliver splittet op i små stykker - altså at DOM ikke ligger i en stor bunke på jorden.

Nedbrydningen af dødt organisk stof (DOM) sker hurtigere i muldjord end i morjord. Bakterier er hurtigere til at nedbryde - omkring 10 gange hurtigere end svampe.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu