Skattetryk | Samfundsfag

Indledning
Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem skattetryk og gennemsnitlig arbejdstid i udvalgte EU-lande? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Uddrag
Figur 1 viser sammenhængen mellem skattetryk i procent af BFI og den gennemsnitlige arbejdstid i udvalgte EU-lande.

Skattetrykket er den uafhængige variabel mens arbejdstiden er den afhængige variabel. Funktionen for regressionsmodellen lyder: y=-18,05x+2516.

Variablen -18,05 kaldes hældningskoifficienten og viser hvor meget y-værdien stiger/falder med, hver gang x-værdien vokser med 1.

A er lig -18,05, hvilket viser, at den gennemsnitlige arbejdstid i gennemsnit falder med 18,05% hver gang at skattetrykket stiger med 1 procentpoint.

R2 kaldes determinationskoefficienten og viser, i hvor stor grad, at der er en sammenhæng mellem den gennemsnitlige arbejdstid og skattetrykket i procent af BFI.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu