Shelter Bricks | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Beskriv målgruppen til Shelter Bricks.
2. Udarbejd en strategisk analyse af Shelter Bricks’ mursten
3. Analyser slutbrugernes købsadfærd - herunder købsmotiver.
4. Diskuter hvilke P’ere Shelter Bricks skal have særlig fokus på, når de skal penetrere markedet.

Indledning
Shelter Bricks IVS er en nystartet virksomhed, som ønsker at trænge ind på markedet for industriel design og produktdesign, med en sammenklappelig plasticmursten lavet af genbrugsplastic.

Dette miljøvenlige koncept hedder ”Shelter Bricks”, og skal have til formål at reducere et af verdens store miljøproblemer med plastik i verdenshavene. Stifteren af Shelter Bricks er Søren Berg, som er industriel designer og underviser på Copenhagen Business School.

Uddrag
Virksomheden Shelter Bricks skal have fokus på alle 4 p’er når de skal penetrere markedet. Når vi snakker om de 4 p’er er dette: Price, Product, Place & Promotion.

Jeg har på baggrund af mine analyser, kommet frem til at de særligt skal have fokus på place og promotion. Promotion skal de have særligt fokus på grundet, at der ikke er mange som kender til virksomheden. Hvis man skulle kende til virksomheden, ville det være grundet prisen ”Berlingske Business Boost” de vandt i 2017.

Deres produkt er ikke at finde på markedet endnu, og det kan derfor skyldes at produktet ikke er blevet markedsført optimalt. Dog er dette ikke en undskyldning, da konceptet har et stort fremtidigt potentiale og derfor bør der satses på markedsføringen allerede nu.

Det vil være klogt at reklamere produktet i internationale tv-reklamer og NGO-organisationer, i og med at produktet på den måde når ud til de mennesker der sidder på pengepungen, når det gælder flygtningehuse eller lande med plastikaffaldsproblemer. Dette kunne eksempelvis være miljøministre eller andre investorer som ser reklamerne.

En fordel som virksomheden har i forhold til at markedsføre deres produkt er, at de vandt prisen ”Berlingske Business Boost” i 2017. Det er en pris som med sikkerhed vil gøre at virksomheden vil blive taget seriøst.

Det har helt klart også givet virksomheden mere gå på mod til at reklamere for produktet, i og med de har fået bekræftet at produktet har et stort potentiale ud fra en række kriterier, så som innovationshøjde, hvor udviklet ideen er, og indtjeningspotentiale.

Place, skal virksomheden have særlig fokus på, fordi det er vigtigt at virksomheden gør deres produkt tilgængeligt for de rigtige kunder. Det er vigtigt at de overvejer nøje hvor produktet skal placeres, og hvornår det skal være tilgængeligt at købe.

En fordel vil som sagt tidligere være at starte produktionen af plastikmursten i lande med størst ophobning af affald. Råmaterialerne er allerede tilstede i de lande, og det vil dermed gøre at der er relativt få omkostninger forbundet med transport af plastaffald dvs. råmaterialet.

Det vil også være relevant for virksomheden at oprette en distributionskanal som baner vejen fra producenten til den endelige forbruger af produktet. Det er vigtigt for forbrugeren, så vedkommende ikke får besvær med at finde produktet - dette kan gå hen og medføre at forbrugeren ikke ønsker at købe produktet.

Man kan så vidt argumentere for at product og price er parametre, som virksomheden i stedet skulle have særligt fokus på for at penetrere markedet. Jeg mener dog at produktet i sig selv har utrolig meget potentiale, på baggrund af at produktet vandt prisen ”Berlingske Business Boost”.

Det vides også at produktet kommer til at blive et billigere alternativ til flytningshuse m.m. Derfor argumenterer jeg for at price og product er nok i sig selv til at kunne penetrere markedet, men at Shelter Bricks hellere skal ligge sin prioritering ved parametrene: Promotion og place.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu