Indholdsfortegnelse
frontpersonale
Backupsystemet
Kunder

Uddrag
Serviceydelser blive r til i et samspil mellem frontpersonalet, backupsystemet og kunderne. Dette kaldes serviceleverancesystem.