Samtidshistorie noter | 54 sider

Indholdsfortegnelse
- Imperialisme og 1. verdenskrig
- Optakt til 1. Verdenskrig
- Krisen i trediverne
- Krise Beskrivelse i DK
- Danmark efter 2. verdenskrig
- Cubakrisen
- VE 1914
- Bruxelles set fra Danmark
- Israels oprettelse (1948)

Uddrag
Problemer i Europa efter 1. verdenskrig
- Nye stater med ny økonomi, politik, identitet
- Stormagterne blev økonomisk svækket
- Modsætningsforhold i tabere og vindere

= Svækket, ustabilt, sårbart Europa


USA efter krigen
- førende økonomiske verdensmagt
- Europa er økonomisk afhængige af USA
- Ca. ½ af verdens industrieksport
=styrket, stabil position.


4 økonomiske faser 1918-1939
1. 1918-1923: Omstillingsfase fra krigsøkonomi til nye økonomier. Det skabte store problemer i Europa, især i Italien og Tyskland.
2. 1923-1929: Meget fremgang og vækst i USA og Europa (de brølende tyvere)
3. 1929-1933: Økonomisk krise med massearbejdsløshed udgangspunkt i krak i New York 1929.
4. 1933-1939: Vejen ud af krisen, statslig indgriben i økonomien.

20’ernes int. økonomi
Tyskland (Erstatninger)→ Storbritannien og Frankrig
Storbritannien og Frankrig (Afdrag på gæld) → USA
USA (Lån) → Tyskland

Udgangspunkt: Børskrakket på Wall street
Verdenskrise 1929
Baggrund: Overproduktionskrise (Virksomhederne producere alt for meget i f.t. efterspørgslen.
Konsekvenserne:
Bankkrise
Lukning af virksomheder/fabrikker
Massearbejdsløshed/social nød.
Det spredte sig til Europa, især Tyskland fordi de lånte penge af USA.

Politisk polarisering
Venstrefløjen: Kommunisterne
Højrefløjen: Nazisterne og fascisterne

De lovede at arbejdsløsheden ville forsvinde, hvis man stemte på dem.

Problemer i italien efter 1. verdenskrig
- Stor bitterhed: krigen vundet men freden tabt.
- Økonomisk krise/arbejdsløshed især i forhold til hjemvendte soldater.
- Social opløsning i byerne: Strejker/fabriksbesættelser
på landet: Besættelse af gods ejer jord.
- Politisk krise: 1920-22: 6 nye regeringer.

Hvordan kommer Mussolini og fascistpartiet til magten
- Frelse Italien fra den “røde fare” (antikommunisme)
- Angreb på kommunisterne - politiet og militæret bidrager mere eller mindre aktivt.
- 1920: 20.000 medlemmer
1921: 249.000 medlemmer
- 1922: March mod Rom - bevæbnede fascister marcherer mod Rom og kongen får ultimatum om at overdrage regeringsmagten til fascisterne/Mussolini

Den fascistiske ideologi
- Førerhilsen/førerprincip/antidemokratisk
Antidemokratisk
- Sortskjortede uniformer
- Paramilitær
- Antikommunisme
- Imperialisme
- Antiliberalisme
- Totalitær statstanke

Der var kun ca. ⅓ der bakkede Hitler op, inden han kom til magten.

Nazistpartiet: De første år
1920: DAP → NSDAP Hitler bliver medlem og hurtigt derefter leder.
1923:”Ølstuekuppet”(illegalt) (blev planlagt i en ølkælder i münchen) mislykkedes, hitler får 5 års fængsel, men bliver løsladt efter et år pga god opførsel. Nazisistpartiet forbydes
1925: Hitler genvinder NSDAP, ny legal strategi indledes.

Hitlers vej til magten:
A. Politisk strategi/alliance
1. Samarbejde med de konservative:
- Økonomisk støtte
- Adgang til Tysklands største mediekoncern (propaganda)
2. Skabe så megen politisk uro som muligt → Efterspørgsel efter en stærk leder (Hitler)

B. Propaganda
- Væk med Versaillestraktaten + Weimarforfatningen
- Antisemitisme/Jødefjendtlighed
- Løfter om job/ væk med den økonomiske krise

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her