Rynkeby Foods AS | Afsætning Case | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Redegør kort for virksomheden Rynkeby Foods A/S.

Opgave 2: Analysér, hvilke interne forhold, der har størst betydning for virksomhedens værdi- skabelse og vækstudvikling.

Opgave 3: Diskutér følgende udsagn:
1. Det er en svag side for Rynkeby Foods A/S, at virksomheden kun i begrænset om- fang producerer private labels.
2. Virksomhedens konkurrencemæssige position udgør en konkurrencemæssig fordel for Rynkeby Foods A/S
3. Sundhedstrenden er en stor mulighed for Rynkeby Foods A/S

Opgave 4: Identificér èn væsentlig udfordring for Rynkeby Foods A/S på juicemarkedet. Dis- kutér herefter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Rynkeby Foods A/S er en produktionsvirksomhed, der befinder sig på producentmarkedet. Rynkeby blev grundlagt i 1934, på Nordfyn, af Inger Rasmussen.

I dag ejes virksomheden af tyske Eckes- Granini, som er førende på markedet for juice. Rynkeby Foods A/S nyder godt af Eckes-Granini, som bl.a. står for dele af virksomheden indkøb. Her opnås fordelagtige stordriftsfordele.

Rynkeby Foods A/S har titlen, som Nordens største juice -og saftproducent. Med en markedsandel på ca. 35% på det danske marked

betragtes virksomheden samtidigt, som værende markedsleder. Virksomhedens sortment er forstås som værende relativt smalt med kun to produktkategorier – hen- holdsvis juice og saft.

Samtidigt anses sortimentet, som værende relativt dybt, da virksomheden producere mange forskellige varianter af netop henholdsvis juice og saft.

Rynkeby Foods benytter sig, ifølge de generiske konkurrencestrategier, af konkurrencestrategien differentiering. Grundet virksomhedens unikke koncept og en samtidigt bred målgruppe.

Målgrup- pen anspores jf. casematerialets; ’’Markedsføringen af brandet Rynkeby skal ramme bredt i befolk- ningen”. Det unikke koncept udtrykkes via en stærk brandværdi, opnået igennem bl.a. Tv-reklamer.

Virksomheden benytter sig af en differentieret målgruppestrategi, da promotionindsatsen justeres alt efter hvilket interne brand der er tale om, jf. casematerialets; ”Strategien bag markedsføringen for de tre brands:

Rynkeby, God Morgen og Brämhults er lidt forskellig”. Hertil kan der også tales om diversiteten i de strategiske grupper – her befinder Rynkeby Foods brands sig forskellige.

Selve Rynkeby positionerer sig ved strategisk gruppe 1. Brandet Godmorgen positionerer sig i strategisk gruppe 2. Brämhults i 3. Slutteligt befinder nicheproduktet Dagmar sig i strategisk gruppe 4.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu