Rynkeby Foods AS | Afsætning Case | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for virksomheden Rynkeby Foods A/S. Inddrag bilagene Om Rynkeby Foods A/S, Fra frugt til juice og Produkterne.

2. Virksomhedens interne forhold er af afgørende betydning for at skabe merværdi for kunderne og dermed opnå den ønskede vækstrate. Analyser hvilke interne forhold, der har størst betydning for virksomhedens værdiskabelse og vækst udvikling
- Primære aktiviteter
- Produktion
- Markedsføring og salg
- Produkt
- Pris
- Place
- Promotion
- Støtteaktivitet
- Teknologi
- Delkonklusion

3. Foretag en diskussion af virksomhedens anvendelse af promotion-parameteren
- Delkonklusion

Uddrag
Aktieselskabet Rynkeby Foods A/S er en produktionsvirksomhed. Rynkeby Foods A/S blev grundlagt i 1934 på Nordfyn og i 1953 overtog grundlæggerens datter virksomheden.

Datteren gjorde stor indsats i at udvikle virksomheden, hvilket resulterede i udvidelse af produktionen og eksport til 3 Europæiske lande

Sverige, Tyskland og England. På nuværende tidspunkt ejes virksomheden af tyske Eckes-Granini Group, som overtog Rynkeby Foods fra Arla i 2016.

Virksomheden er Norden største producent af juice og saft, hvilket kan ses af deres store markedsandel.

I Danmark er Rynkeby markedsledere med en markedsandel på 34,7% i 2017 hvor de ligger noget højere end nummer to som kun har 10,6%.

Virksomheden havde i 2017 en omsætning på 1,03 mia. kr. men på bundlinjen var der et underskud på 9 mio. efter skat

samme år investerede virksomheden 154 mio. kr. i en moderne pakkelinje, hvilket påvirker resultatet meget negativt i de første mange år.

Rynkeby Foods A/S har 250 medarbejdere ansat, hvor de fleste er i produktionen, som kører i døgndrift, hvor de producerer 200 mio. liter om året, på deres 10 produktionslinjer.

Da de producerer så mange liter om året, så opnår virksomheden også stordriftsfordele, hvilket er en af deres konkurrencemæssige fordele.

De kan producere deres produkter med færre omkostninger end deres konkurrenter og dermed styrkes dækningsbidraget.

Virksomheden bliver ikke presset af de mange små nye udbydere på markedet, da de selv er så store. Det er den stigende andel af private label produkter, som presser virksomheden, da efterspøgslen ved disse er stigende.

I mærket Dagmark, opkaldt efter tidligere ejer, har Rynkeby Foods et nicheprodukt, som er håndproduceret juice. Flaskerne sælges kun på top-restauranter til omkring 150 kr. pr. Flaske.

Rynkeby Foods har en meget bred målgruppe og henvender sig til hele befolkningen, da alle kan bruge deres produkter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu