Ruslands økonomi

Indholdsfortegnelse
1. priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1.
Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.

2. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet.

I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.

4.
a. Forklar hvordan Ruslands økonomiske vækst i 2015, ifølge bilag 4, er -3,7% men, at Ruslands BNP samme år stiger fra 71.406 til 73.010 mia. RUB.
b. Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015. 5.

I bilag 6 står der i artiklen bl.a.: ”Udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså selve grundlaget for fremtidens vækst, der smuldrer her.” Forklar hvad der menes med citatet. 6.

Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015.

Uddrag
Oliepriserne er notorisk stærkt dikteret af ændringer i hhv. udbuddet og efterspørgslen. Først og fremmest vil en stigende produktion medfører et stigende udbud, hvorfor udbudskurven (S) vil rykke længere højre til for y-aksen, hvorved en ny lavere ligevægtspris dannes.

Den primære årsag til det stigende udbud, skyldes, at de amerikanske økonomiske sanktioner mod Iran er ved at bliver hævet, hvilket har fået olieproduktionen i Iran til at accelerere. Foruden, at produktionen har været stigende, har stagnerende økonomisk vækst i Kina også medført en lavere efterspørgsel på olie. Det betyder, at efterspørgselskurven (D) vil rykke mod venstre og danne en ny og endnu lavere ligevægtspris.

---

Der vil i følgende opgave udarbejdes en makroøkonomisk landeanalyse mhp. at gennemskue årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015. Der vil derfor tages udgangspunkt i forsyningsbalancen: BNP+M=I+ C+G+X.

Det kan af ovenstående nøgletal aflæses, at Ruslands økonomiske vækst har været faldende gennem hele perioden og i 2015 havde Rusland en negativt økonomisk vækst på -3.7 %. Det er altså en markant forringelse ift. 2014, hvor væksten lå på 0,6 %, som ubestrideligt har bragt den russiske økonomien ind i en recession.

Bemærkelsesværdigt ved deres økonomiske situation er, at landet har haft faldende vækstrater simultant med stigende inflation, altså ensbetydende med økonomisk stagflation. Årsagen kan langt hen af vejen forklares ud fra de markoøkonomiske nøgletal fra forsyningsbalancens efterspørgelsesside. Privatforbruget, som er forsyningsbalancens største post, har haft en negativ procentuel vækst på - 7,0 % i 2015. Denne post har været den primære årsagsforklaring til Ruslands negative økonomiske vækst i 2015.

Det faldende privatforbrug har sandsynligvis været et resultat af en bl.a. høj inflationsrate og arbejdsløshed. Inflationen har forringet værdien af valutaen og derigennem forbrugernes købekraft, samtidig med, at stingende arbejdsløshed har resulteret i faldende indkomster. Årsagen til, at arbejdsløsheden ikke har været relativt mere faldende skyldes formentlig, at nøgletallet er en ’lagging indicator’, hvilket vil sige, at arbejdsløsheden først stiger efter konjunkturen har vendt. Det offentlige forbrug har haft en værditilvækst på 0,0 og har dermed ikke påvirket den økonomiske vækst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her