Ruslands økonomi | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1: Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1. Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.

2: Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram.

3: I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.

4a: Forklar hvordan Ruslands økonomiske vækst i 2015, ifølge bilag 4, er -3,7 % men, at Ruslands BNP samme år stiger fra 71.406 til 73.010 mia. RUB.

4b: Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015.

5: I bilag 6 står der i artiklen bl.a.: ”Udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså̊ selve grundlaget for fremtidens vækst, der smuldrer her.” Forklar hvad der menes med citatet.

6: Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015.

Uddrag
Priselasticiteten beskriver forholdet mellem den procentvise mængdeændring og den procentvise prisændring. Priselasticiteten beregnes som den procentvise ændring i efterspurgt mængde divideret med procentvise ændring i pris.

Nedenstående er beregnet ud fra efterspørgselskurven for olie i bilag 1 . Den procentvise mængdeændring: (34-31)/31*100 = 9,68 procent. Den procentvise prisændring: (65-110)/110*100 = -40,91 procent. Priselasticiteten = 9,68%/-40,91% = -0,24.

Den negative værdi for priselasticiteten angiver, at olie har en lille prisfølsomhed, og efterspørgslen på olie er derfor uelastisk. Det fremgår af bilag 1, at efterspørgslen ændrer sig ganske lidt i forhold til det kraftige fald i prisen.

---

Af bilag 4 fremgår det, at Ruslands BNP er faldet i perioden 2013 til 2015 . Dette skyldes, at privatforbruget, investeringerne og eksporten er faldet i den samme periode.

Dette har påvirket negativt til den økonomiske vækst. Samtidig fremgår det af bilag 4, at BNP´en i årets priser et steget . Årsagen til dette er, at BNP´en er opgjort i årets priser (løbende priser), og derfor anvendes de priser, der er gældende i opgørelsesåret.

Problemet ved dette er, at den russiske valuta RUB ikke er det samme værd i 2013, som den er i 2015. Dette betyder, at varerne er blevet dyre i perioden, hvilket også fremgår af forbrugerpriserne i procent, hvoraf denne er steget kraftigt i perioden.

I tabellen er der altså ikke taget højde for inflationen, som spiller en afgørende rolle. På den måde kan Ruslands BNP være faldet, samtidig med at den er steget i milliarder RUB.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu