Indledning
”Ringen” er en novelle skrevet af Karen Blixen og udgivet i 1958. Karen Blixen blev født i 1885 og døde i 1962.

Karen Blixen er meget kendt for sine symbolske fortællinger omkring menneskers livshistorier og skæbner, hvilket ”Ringen” har et tydeligt præg af.

”Ringen” handler om et ungt nygifte ægtepar, som bor på en gård. Hustruen hedder Lovise, men bliver kaldt ved navnet Lise, og manden hedder Konrad.

På denne gård passer manden Konrad får. Vi får i novellens begyndelse indtryk af, at de er lykkeligt gift, og at Lise og Konrad har kæmpet for hinanden.

Det giver os indtryk af, at deres forhold er godt og solidt. Dog undervejs i novellen møder vi dog en række varsler, der forbereder os på, at ægteskabet vil få problemer.

Uddrag
Vi får også deres baggrundshistorie at vide, så vi forstår, hvor hårdt de har kæmpet for at blive gift. Men generelt bevæger historien sig kronologisk frem.

Novellen begynder sin virkelige fortælling en juni morgen, hvor Konrad tager en tur med Lise, for at vise hende hans får. De går fra gården gennem haven og parken for at nå ud til fårefolden.

Midten i historien er der, hvor vi hører om fåretyvens røverier, hvorefter Lise møder ham i skoven. Slutningen er der, hvor Lise møder Konrad igen på stien på vej hjem.

Novellens komposition minder en om et eventyrs hjem-ude-hjem-struktur. Idet at begyndelsen starter med det tryggemiljø der hjemme på gården, hvor ægteparret er lykkelige.

Derefter bevæger novellen sig mod det dramatiske vendepunkt, hvor Lise møder tyven, der udgør novellens udfordring og fare.

Hvilket udvikler sig til at tyven er til fare for både Konrad og Lise, fordi han både kan dræbe Konrads får og stjæle Lises uskyld.

Til sidst møder hun Konrad på stien igen, men hun er forandret. Hun føler sig ikke længere ”hjemme” i rollen som Konrads hustru.

På den måde er den sidste hjem-fase bemærkelsesværdig i forhold til i mange eventyr, da hjem-fasen ikke genetablere freden.

Hjem-fasen langt mere usikker i novellen. Vi ved faktisk ikke, om Lise når hjem, for hun fortæller, at hun efter mødet har

”viet sig selv til noget. Til hvad? Til Fattigdommen, Fredløsheden, den fuldkomne Forladthed. Til hele Verdens Synd og Sorg”

Hun er på den måde stadig fanget i ude-fasen, hvor farer og utryghed dominerer.
Vi kan kigge på to forskellige slags miljøer, når vi analyserer denne novelle. Det fysiske og det sociale.

Det fysiske miljø i ”Ringen” er fx gården, skoven og fårefolden. Det sociale miljø i en novelle fortæller noget om personernes relationer, samfundets normer samt den status, som personerne har i samfundet.

I ”Ringen” er det sociale miljø forskelligt, alt efter om vi er på gården eller i skoven. Da for eksempel er gårdens miljø er civiliseret, fordi forholdene er ordentlige og under kontrol.

Lise bruger dagene på at gøre hjemmet og sig selv fin: ”børstede sit smukke Haar, ordnede sit Linnedskab og satte sine Blomster i Vand”

Hun lever på den måde op til en stereotyp på den gode hustru, der sørger for hjemmet, mens manden er ude. Når parret er sammen, er de også meget tæmmet. Vi hører, at dagene går med:

”med Leg og Gækkeri, med Morgenkaffe og Aftente, med Heste og Hunde, med svingende Hølæs og Tordenbyger og Regnbuer”

Der er ikke de store bølger i ægteparrets liv. De lever et indenfor samfundets rammer og gør intet, der virker farligt eller normbrydende.

Hvor skovens miljø er vildt, farligt og lystende, fordi Lise trodser hendes normer, og idet at tyven giver hende mulighed for nysgerrighed, hvilket hendes opdragelse har aldrig givet hende.