Indledning
Pressebilledet er et fotografi, som er taget i forbindelse med krigen i Afghanistan som forløb sig i perioden 2001-nutid.

Reportagebilledet, som det også kaldes, er taget af det danske forsvar imellem perioden fra 14. august 2008 til 11. februar 2009.

Der bliver oplyst via hjemmesiden, at det er hold 6 som fortsætter genopbygningsarbejdet i Gereshk by samt de hårde kampe mod Taleban.

Det denotative niveau er der tale om et figurativt billede, da der optræder mennesker og forskellige genstande på billedet. Billedets handling finder det sted på en grussti, hvor der optræder 3 mennesker.

På billedet ses en dansk soldat, hvilket ses på hans flag på hans uniform. Han sidder på hug med sit gevær peget væk fra ham og derudover ses to formodentligt afghanske drenge.

Den ene af de to drenge kigger igennem sigtekornet af den danske soldats gevær, hvor drengen bagved kigger med et lille smil på læben på, hvad drengen laver.

Uddrag
Dette gør netop, at modtageren får en bedre forståelse inden for den kulturelle kontekst. Hvilket symboliseres som en form for oplæring og behjælpelighed fra Danmarks side af i krigen imod terror og helt specifikt den talibanske hær.

De vigtigste billedelementer findes i mellemgrunden og baggrunden. I mellemgrunden har vi soldaten og den ene civile dreng, der fremstår som det vigtigste element i pressefotoet.

Mellemgrunden fortæller os to ting, den første ting er, at de civile børn “stoler” på de internationale soldater, i dette tilfælde den danske soldat, siden de tør nærme sig soldaten og have en form for dialog eller interagere med ham.

Ud fra drengen i mellemgrunden viser hans ansigtsudtryk ikke andet, end at han ser fokuseret ud. Men ud fra drengen i baggrundens ansigtsudtryk ser vi, at drengene er glade og har det sjovt.

Den anden ting, som pressefotoet viser, er, at de danske soldater også tager sig tid til at interagere med de civile og prøver at opmuntre dem og vise at de er der for at passe på dem.

I stedet for at være ligeglad med den civile befolkning og afvisende. I dette billede er der her tale om symmetrisk komposition, da der som beskrevet i takt med de forskellige niveauer er en opdeling mellem de to former for “grupper”.

Altså på den ene side har vi den danske soldat, som er med til at sikre Afghanistan fra krig, og på den anden side har vi de to civile drenge

som modtager hjælp fra Danmark og de andre medlemslande fra ISAF. Her er også en form for rolleopdeling imellem de to parter.

Perspektivet i pressefotoet er fugleperspektiv, men soldaten er trådt ned på børnenes højde, hvilket giver en form for gensidig respekt i fotoets portrættering.

Pressefotoets perspektiv giver et andet slags syn på krigen, netop at det ikke kun handler om at kæmpe og være i krig, men også om at passe på de civile borgere, og om at få dem til at føle sig trygge.

Temaet i pressefotoet er krig, samarbejde og oplæring. Temaet krig er oplagt i forhold til den forståelse, vi har fået i forbindelse med udarbejdelsen af vores redegørelse.

Desuden er samarbejde også et tema for billedet, i og med at den danske soldat forsøger at skabe en god relation mellem ham og de to drenge.