Rehabilitering | Opgave i idræt

Indholdsfortegnelse
Problembaggrund
Problemformulering
Analyse og vurdering:
Handlemuligheder

Uddrag
I 2010 var der ca. 128.000 forebyggelige indlæggelser, ca. 78.000 genindlæggelser samt ca. 160.000 akutte, medicinske korttidsindlæggelser på landsplan.

Halvdelen af disse indlæggelsestyper forekom blandt personer med kronisk sygdom, og mere end 1⁄4 af dem blandt ældre medicinske patienter(KL, Danske regioner, Finansministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, 2013).

Disse indlæggelser og genindlæggelser medfører store omkostninger for kommunerne, idet kommunerne efter strukturreformen i 2007 nu er med til at finansiere disse.

(Vinge s. og Buch M.S., 2007)

For netop at forebygge disse uhensigtsmæssige indlæggelser er det derfor vigtigt at kommunerne opretter forskellige forebyggende og rehabiliterende tilbud målrettet netop kronikere og ældre medicinske patienter.(KL et al., 2013)

I Randers kommune er et af disse tilbud Tryghedshotellet. Her kan ældre borgere henvises tilfra enten visitator, egen læge eller udskrivningskoordinator på sygehuset.

Når en borger er gæst på Tryghedshotellet i Randers, er der mange forskellige faggrupper, som er klar til at hjælpe borgeren i f.h.t. den problemstilling, som borgeren måtte have, og som er baggrund for at borgeren er på stedet.

Det være sig sosu hjælpere/assistenter, sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter. Hver især er alle parate til at hjælpe borgeren ud fra hver sit fagfelt og fokus. Netop med det formål at rehabilitere borgeren.

Ud fra hvidbog II defineres Rehabiliteringsbegrebet som: ’[...] en målrettet og tidsbestemt samarbejdsprocesmellemenborger,pårørendeogfagfolk.’(Lie,MelchiorsenogKilde,2011,s.11).

Christoffersen(2011) skriver, at hvis man vil sikre det optimale individuelle rehabiliteringsforløb, er det af afgørende betydning at alle aktører i rehabiliteringsprocessen er centralt inddraget i beslutninger, målsætninger og planer.

Og netop målsætning er ifølge center for kliniske retningslinjer(2013) et centralt element i rehabilitering, da det er med til at fremme motivation hos borgeren og målrette en koordineret indsats fra fagpersoner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu